Spring til indhold

Cedaps forskning

Center for Developmental & Applied Psychological Science er en internationalt anerkendt psykologgruppe, der har til formål at levere forskning, forskningsbaseret uddannelse og vidensamarbejde. Det tilstræbes at skabe åben og tilgængelig viden, som har værdi i sig selv og for det omgivende samfund.

CeDAPS’ medarbejdere er repræsenteret indenfor en lang række forskningsområder, og forskningsgruppens forskningsprojekter og fokusområder spænder over en bred vifte af psykologiens almene, anvendelsesorienterede og kliniske discipliner:

Øvrige forsknings- og undervisningsområder:

  • Sundhedspsykologi: Fokus på hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Psykopatologi og mentalt helbred:Risikofaktorer, beskyttende og vedligeholdende elementer i udviklingen af psykopatologi og mentalt helbred i et livslangperspektivsforløb samt de afledte implikationer af tidlig psykiatrisk identifikation og intervention. 
  • Traumer: Udviklingstraumer, aversive barndomstraumer og betydningen for mentalt helbred.
  • Udvikling af social kognitive færdigheder.
  • Gaming og mediebrug: Psykologiske sammenhænge med og effekter af brugen af digitale medier.

Anvendte metoder

CeDAPS forskere benytter sig af en bred vifte af forskningsmetoder: Kohorte studier, eksperimentelle studier, spørgeskemaundersøgelser, systematiske litteraturreviews, metaanalyser, mixed-methods studier, effektstudier, korrelationsstudier, psykometri, kvalitative interviews, casestudier, single subject designs, longitudinelle kohorte studier og eye-tracking eksperimenter.

Samarbejder

CeDAPS har forskningssamarbejder med en række eksterne aktører, kommuner, organisationer og NGOere, f.eks. Sundhedsstyrelsen, Mary Fonden, Børn, Unge og Sorg, Neurocenter Østerskoven, Taleinstituttet, Endometriose Foreningen, Center for Sociologisk Psykiatriforskning, der alle kendetegnes ved, at deres formål er at støtte svage individer i det omgivende samfund og modvirke marginalisering. Relateret til disse aktiviteter afholder CeDAPS en del foredrag og kurser for danske praktiserende, på tværs af flere faggrupper, og som efteruddannelse for forskellige faggrupper.

Seneste publikationer fra Cedaps