Spring til indhold

Forskningsgruppe

Center for Developmental & Applied Psychological Science

Center for Developmental & Applied Psychological Science er en internationalt anerkendt gruppe af psykologer, der arbejder for at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Gruppens forskning udspringer af udviklingspsykologi, kognitionspsykologi og klinisk psykologi med særligt fokus på anvendelses-, interventions- og rehabiliteringsmæssige perspektiver.

blomster i græsset
Medlemmer af forskningsgruppenForskningUndervisningBørnesprogklinikken (klinik for DLD)

Forskningsgruppe

Center for Developmental & Applied Psychological Science

Center for Developmental & Applied Psychological Science er en internationalt anerkendt gruppe af psykologer, der arbejder for at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Gruppens forskning udspringer af udviklingspsykologi, kognitionspsykologi og klinisk psykologi med særligt fokus på anvendelses-, interventions- og rehabiliteringsmæssige perspektiver.

Medlemmer af forskningsgruppenForskningUndervisningBørnesprogklinikken (klinik for DLD)
blomster i græsset

Forskning i almenpsykologi, atypisk udvikling og psykisk sårbarhed

CeDAPS-gruppen forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Forskningen er ikke alene løsningsorienteret, men i høj grad også fornyende og innovativ ved blandt andet at sammenbinde forskningsområder og discipliner i en stræben efter ny viden og erkendelse. 

Gruppen samarbejder tæt med førende forskere fra hele verden og inviterer psykologistuderende med gennem forskningsbaseret og problemorienteret undervisning. 

Gruppens væsentligste forskningsområder udspringer af udviklings- kognitions- og klinisk psykologi med særligt fokus på anvendelses-, interventions- og rehabiliteringsmæssige perspektiver. Forskerne anvendesr mixed-methods, dvs. integrerer både kvantitative og kvalitative metoder afhængig af fænomen og forskningsspørgsmål.

Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering.

Kontakt

Center for Developmental & Applied Psychological Science

Mail: cedaps@ikp.aau.dk