AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

samarbejde

Som del af et universitet er vi ikke bare forpligtet til, men også interesserede i at formidle vores forskning til en bredere skare. Viden er en uvurderlig ressource i vores samfund, og kilden til udvikling, innovation og kreativitet. Det er derfor et naturligt ønske, at den viden, vi frembringer, skal ud og arbejde i verden. Men udvekslingen må også gerne gå den anden vej, så de erfaringer, der findes i verden, kan komme forskning og uddannelse til gavn. Vi er derfor altid åbne og nysgerrige over for nye samarbejdsområder og former for samarbejder både regionalt, nationalt og internationalt.

Matchmakere

Ønsker du at indgå i et samarbejde med forskere eller studerende? Så er du velkommen til at kontakte en af vores matchmakere, som kan sætte dig i kontakt med relevante personer inden for netop dit område.

Matchmaker på Campus København

Matchmaker i Create (Rendsburggade)

Matchmaker på Nordkraft

Eksepmpler på samarbejde

Er du studerende eller repræsentant for en virksomhed, der overvejer at indgå aftale om praktik, kan du læse mere om de forskellige praktikordninger under de enkelte uddannelser. Endvidere driver Aalborg Universitet en jobbank:

Praktikordningen på kommunikation og digitale medier

Praktikordningen på Psykologi

Praktikordningen på Musikterapi

Aalborg Universitet Jobbank

Psykologiske klinikker

Psykologiske klinikker

Som privatperson har du mulighed for at modtage behandlingstilbud gennem de klinikker, der er tilknyttet instituttets uddannelser. Læs mere på de enkelte klinikkers websider:

Musikterapiklinikken

Musikterapi er et behandlingstilbud til personer, der har svært ved at sætte ord på følelser og tanker. I musikterapi anvendes musikalsk udtryk og samvær til at vise og undersøge, hvad der er svært at sætte ord på. Musikterapiklinikken er en integreret institution under Universitetet og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Behandlingerne er et tilbud til alle voksne, unge og børn tilknyttet Psykiatrisk Sygehus.

Musikterapiklinikken

 

Børnesprogklinikken

Psykologisk klinik for børn med kommunikative vanskeligheder. Børnesprogklinikken tilbyder et forløb for 7-12 årige børn, der har vanskeligheder med enten at forstå eller udtrykke sig.

Børnesprogklinikken

 

Universitetsklinikken

Universitetsklinikken ved Aalborg Universitet tilbyder gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i Nordjylland. Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. Sideløbende får de studerende tæt vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab. Tilbudet er rettet mod personer med eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

Universitetsklinikken

 

Se listen