Spring til indhold
ForsideUddannelser

Information til censorer

Information til censorer ved uddannelser under institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet.

Information til censorer

Information til censorer ved uddannelser under institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet.

Information

Afregning

Afregning sker via AAU eForms (link herunder). Sørg for at have al nødvendig dokumentation scannet og klar inden du går i gang, da det ikke vil være muligt at gemme en kladde.

De oplysninger, du afgiver, vil blive brugt i AAU’s interne procedurer for udbetaling, og de vil til et vist omfang blive videregivet ifm. udbetaling – f.eks. til dit pengeinstitut.

Hvis der er brug for assistance til afregningen, bedes du kontakte Lis Kragh på tlf. 9940 7359

Venligst påføres censur + navn på studie som rejseanledning og vælg altid Lis Kragh som modtager af afregningen (altså ikke den respektive studiesekretær).