Spring til indhold
Forside

institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning

Institut for Kommunikation og Psykologi huser en række internationalt anerkendte forskningsmiljøer, som på hvert sit område leverer original, værdifuld og markant forskning. Store dele af samfundets nuværende udfordringer har sit udgangspunkt i menneskets handlinger og praksisser i deres helhed og kompleksitet, og det er instituttets ønske at bidrage til at kvalificere, håndtere og løse nogle af disse udfordringer.

Kvinde sidder med computer
ForskningssektionerØvrige forskningsenhederPh.d.-program

institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning

Institut for Kommunikation og Psykologi huser en række internationalt anerkendte forskningsmiljøer, som på hvert sit område leverer original, værdifuld og markant forskning. Store dele af samfundets nuværende udfordringer har sit udgangspunkt i menneskets handlinger og praksisser i deres helhed og kompleksitet, og det er instituttets ønske at bidrage til at kvalificere, håndtere og løse nogle af disse udfordringer.

ForskningssektionerØvrige forskningsenhederPh.d.-program
Kvinde sidder med computer

Ny organiseringsmodel på forskningsområdet ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi har gennemgået en omstrukturering på forskningsområdet, hvor instituttets forskningsmiljøer er blevet organiseret i sektioner. Navne og beskrivelser af de nye sektioner er endnu ikke endelige, så nedenstående er en foreløbig liste over sektioner:

Om forskning på Institut for Kommunikation og Psykologi

Åben og tilgængelig forskning er en nødvendig betingelse for at skabe samfundsrelevant viden. Udviklingen mod et mere åbent og digitalt forskningssystem med nye kommunikationsformer og integration af videndelingstjenester i forskningsprocessen præger forsknings- og innovationssystemet i de kommende år. Institut for Kommunikation og Psykologi har en stærk tradition for bl.a. bredtfavnende empiriske studier, deltagende udvikling og brugerinvolverende aktiviteter, og denne tradition vidner i høj grad om tilstedeværelsen af et åbent forskningsideal.

Forskningsenheder

Hvor instituttets sektioner afspejler bredden af forskningen på instituttet, findes også en række forskningsgrupper og forskningscentre, som udspringer mere specifikt af forskningsprojekter eller forskningsinteresser.

Se alle forskningsenheder ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskningsenheder

Hvor instituttets sektioner afspejler bredden af forskningen på instituttet, findes også en række forskningsgrupper og forskningscentre, som udspringer mere specifikt af forskningsprojekter eller forskningsinteresser.

Se alle forskningsenheder ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-program

Institut for Kommunikation og Psykologis ph.d.-program er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende på instituttet. De ph.d.-studerende, som er indskrevet på programmet, indgår i instituttets forskningsgrupper.

Læs mere om ph.d.-programmet

Ph.d.-program

Institut for Kommunikation og Psykologis ph.d.-program er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende på instituttet. De ph.d.-studerende, som er indskrevet på programmet, indgår i instituttets forskningsgrupper.

Læs mere om ph.d.-programmet