Institut for Kommunikation og Psykologi

Uddannelser

Uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi spænder bredt inden for en række bachelor-, kandidat-, sidefags- og efteruddannelser bl.a. Kommunikation og Digitale Medier, Musik, Kunst og Teknologi, Musik og Psykologi. Vores laboratorie- og klinikfaciliteter spiller en stor rolle i undervisning i Aalborg og København

undervisning i oplevelsesdesign på aau
Kvalitetssikring af uddannelser

Institut for Kommunikation og Psykologi

Uddannelser

Uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi spænder bredt inden for en række bachelor-, kandidat-, sidefags- og efteruddannelser bl.a. Kommunikation og Digitale Medier, Musik, Kunst og Teknologi, Musik og Psykologi. Vores laboratorie- og klinikfaciliteter spiller en stor rolle i undervisning i Aalborg og København

Kvalitetssikring af uddannelser
undervisning i oplevelsesdesign på aau

Bacheloruddannelser

  Kandidatuddannelser

   Efteruddannelse

   • Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering

    Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

    Heltid på deltid enkeltmodul

   • Introduktion til psykologisk rehabilitering

    Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

    Heltid på deltid enkeltmodul

   • Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik

    Efter- og videreuddannelse på deltid i Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik på Aalborg Universitet. Faget er et enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musik men særligt tilrettelagt på deltid.

    Heltid på deltid enkeltmodul

   • Musik, psykologi og sundhed

    En efter- og videreuddannelse i udvalgte musikterapeutiske fag, der giver dig teoretisk indsigt i krydsfeltet mellem de tre vidensområder og et solidt metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser med et sundhedssigte for den almene borger og for mennesker med særlige behov.

    Heltid på deltid enkeltmodul

   • IKT og læring (MIL)

    Master i ikt og læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

    Master

   • IT, interaktionsdesign og multimedier

    Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier har fokus på forholdet mellem brugere og IT-systemer. Fagpakkerne ruster dig til aktuelle og fremtidige opgaver med at vurdere, udvikle og implementere interaktive, digitale medier og interaktive produkter med fokus på brugernes oplevelse.

    Master

   Side- og tilvalgsfag

   • Informationsvidenskab

    Som studerende på det etårige (to semestre) tilvalgsfag i Informationsvidenskab arbejder du med centrale problemstillinger og teorier inden for informationsvidenskab. Målet er, at du skal tilegne dig viden om, og blive fortrolig med informationsvidenskabelige fagområder som formidling af ikt (informations- og kommunikationsteknologi), ikt og læring, menneske-maskine interaktion samt praktisk system- og multimediedesign.

    Tilvalgsfag

   • Interaktive Digitale Medier

    Som studerende på det etårige (to semestre) tilvalgsfag i Interaktive Digitale Medier arbejder du med centrale problemstillinger og teorier vedrørende interaktive digitale medier. Målet er, at du skal tilegne dig viden om, og blive fortrolig med undersøgelse af brugere, de interaktive mediers formsprog, designprocesser og udformning af interaktive digitale mediesystemer.

    Tilvalgsfag

   • Kommunikation

    Som studerende på det etårige (to semestre) tilvalgsfag i Kommunikation arbejder du med centrale problemstillinger og teorier inden for Kommunikation, herunder specifikt interpersonel kommunikation og strategisk kommunikation. Målet er, at du skal tilegne dig viden om, og blive fortrolig med kommunikations- og organisationsteori, kommunikationstræning samt analyse af medieprodukter, -brugere og -afsendere.

    Tilvalgsfag

   • Mediefag

    Det 1½-årige sidefag i Mediefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå faglig undervisningskompetence ved at kombinere Mediefag med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Studerende på Mediefag kommer f.eks. fra dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik og samfundsfag. Studerende fra kommunikation og digitale medier kan ikke optages på Mediefag.

    Sidefag

   • Musik

    Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.

    Sidefag

   • Psykologi

    Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget på 45 ECTS. Bachelor-sidefaget er adgangsgivende til kandidat-sidefaget, som ligeledes udgør 45 ECTS. De to fag giver dig sidefag i psykologi på de obligatoriske 90 ECTS. Sidefaget i Psykologi giver faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

    Sidefag

   Joint master degree

   • Media Arts Cultures - Erasmus Mundus

    En 'Erasmus Mundus joint master degree' giver studerende en usædvanlig chance for at studere mediekunstens kultur i forskellige europæiske lande.

   • Nordic Visual Studies and Arts Education (NoVA)

    Nordic Visual Studies and Art (NoVA) er for dig, der ønsker en kandidatuddannelse med en visuel profil, og som ønsker at arbejde internationalt med moderne visuel kommunikation.

   Underviser og studerende

   Uddannelsernes Studienævn

   Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Derudover behandler studienævnet også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

   Underviser og studerende
   Studienævnet for Kommunikation og Digitale MedierStudienævnet for Kunst, Sundhed og TeknologiStudienævnet for PsykologiStudinævnet for Master i IKT og Læring