Spring til indhold
ForsideUddannelserPsykologi

Studienævnet for

Psykologi

Velkommen til Studienævnet for Psykologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt studienævnetKontakt studieadministrationen

Studienævnet for

Psykologi

Velkommen til Studienævnet for Psykologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt studienævnetKontakt studieadministrationen

Om Studienævnet for Psykologi

Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning. Endvidere udtaler nævnene sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold iøvrigt, der vedrører undervisningen inden for nævnets område. Studienævnet behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Videnskabelig personale (VIP) og studerende har hver halvdelen af pladserne i et studienævn, der har op til ti medlemmer. VIP vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Af sin midte vælger nævnet en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Formanden indgår i skoleledelsen og forestår den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen og disponerer de tildelte undervisningsressourcer.

Studiemiljø på CREATE_Rendsburggade 14

Til nuværende studerende

Vi har lavet en side med generel praktisk info til dig, der er studerende på Psykologi. På den side finder du kontaktinformation til central og decentral studievejledning, links til APA, projekt- og gruppearbejde, dispensationer og merit og meget mere. Derudover kan du også finde links til sider med sociale tilbud, AAU student App mv.

Studiemiljø på CREATE_Rendsburggade 14