Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og psykologi

Uddannelser på Institut for Kommunikation og Psykologi

To studerende, der smiler

Uddannelserne på Institut for Kommunikation og Psykologi er bachelor-, kandidat-, sidefags- og efteruddannelser, der på forskellige måder kombinerer kommunikationsstudier, æstetik, kunst, psykisk sundhed og teknologi. Læs mere om instituttets uddannelser

Forskning på Institut for Kommunikation og Psykologi

Ansatte ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Instituttets forskere arbejder med nogle af de store menneskelige udfordringer og problemstillinger som immigration, demokrati, forståelse af kultur, adfærd, bæredygtighed, beslutningsmodeller, opbygning af fællesskaber, formidling, psykisk sundhed og oplevelsesrigt design. Se instituttets vidensgrupper

Om Institut for Kommunikation og Psykologi

Udsyn over atriummet i Create/Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning og uddannelse på Institut for Kommunikation og Psykologi handler om forholdet mellem mennesker, organisationer, samfund, medier, teknologier og viden. Formålet er at forbedre menneskets muligheder for at deltage i samfundslivet ved at tilrettelægge processer, designe produkter samt fortolke og forandre menneskers livspraksisser. Kerneforskningsområder på Institut for Kommunikation og Psykologi:

  • Kommunikation, kultur og samfund
  • Psykologi, sundhed og terapi
  • Musik, æstetik, interaktion, oplevelse og design
  • Kreativitet, læring og udvikling
  • Teknologi, videnskab og filosofi

Læs mere om Institut for Kommunikation og Psykologi

Nyheder

Se listen

Institut for Kommunikation og Psykologi ・Rendsburggade 14 ・ 9000 Aalborg ・ 9940 9940 ・email:  kommunikation@hum.aau.dk hovedpostkasse (til intern brug)・EAN nr. 5798000420786・Flere adresserKontakt

Uddannelse
Forskning
Samarbejde