Spring til indhold

Om

Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi er et stort, flerfagligt institut med forskning på et højt internationalt niveau, med store såvel som små uddannelser samt stærke samarbejdsrelationer i forhold til det omgivende samfund.

studiemiljø i create_rendsburggade 14
Kontakt instituttetOrganisationFind medarbejderIntranet for ansatte

Om

Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi er et stort, flerfagligt institut med forskning på et højt internationalt niveau, med store såvel som små uddannelser samt stærke samarbejdsrelationer i forhold til det omgivende samfund.

Kontakt instituttetOrganisationFind medarbejderIntranet for ansatte
studiemiljø i create_rendsburggade 14

Institut for Kommunikation og Psykologi blev dannet i 1986 og hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttet har afdelinger flere steder i Aalborg og i København.

Forskning og uddannelse på Institut for Kommunikation og Psykologi

Instituttets forskning og undervisning samler og skaber viden med henblik på at analysere, forstå, fortolke, designe og iværksætte processer, situationer og produkter, der forbedrer eller udvider menneskers og fællesskabers evne til at tage del i samfundet. Interessen er rettet mod både forskellige situationer, processer, forløb og produkter, som har at gøre med menneskets måde at deltage i samfundet på. Instituttet har et humanistisk grundlag, og aktiviteterne har derfor fokus på menneskelige praksisser og forholdet mellem mennesker, organisationer, samfund, medier, teknologier og viden. Instituttets faglighed er forankret i både klassiske og nyere humanistiske discipliner, der indeholder tværfaglige kompetencer, og er kendetegnet ved en indgående viden om menneskets væren og gøren. Institut for Kommunikation og Psykologi arbejder med en forskningsbaseret tilgang til innovation; dvs. med nye praksisser og produkter baseret på forskning, der er møntet på løsninger for det omkringliggende samfund, og samtidigt entydigt forankret i en forskningserkendelsesmæssig interesse.

Instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter er bl.a. rettet mod at designe og iværksætte processer og produkter, der forbedrer og udvider menneskers evne til at deltage i kommunikative sammenhænge.

Forskning

Humanistisk forskning er som oftest organisk og arbejder med et bredt udsnit af metoder, teorier og emner. Det gør den, fordi den humanistiske forskning er rettet mod de mange emner og problemstillinger, der vedrører mennesket og det menneskelige. Humaniora er som sådan tværvidenskabelig, og Institut for Kommunikation og Psykologi er grundlagt på denne præmis.

Store menneskelige og helt afgørende udfordringer og problemstillinger som betydning af kultur(-forskelle), adfærd, bæredygtighed,  videns- samt beslutningsøkologier, opbygning af fællesskaber,  formidling af afgørende viden og budskaber, psykisk sundhed og velbefindende, avancerede digitale teknologier og design mv. er klare eksempler på, at humanistiske kompetencer og videnskab er helt afgørende i vores samfund. Det er i høj grad humanistisk viden og forskning, som evt. i samspil med andre fagligheder, kan bidrage til at forstå, definere og løse førnævnte problemstillinger. Den viden, som skabes på Institut for Kommunikation og Psykologi, tager udgangspunkt i at ville analysere, fortolke, forstå og bidrage til at udvikle menneskelige praksisser i forhold til langsigtede, komplekse problemstillinger såvel som til tidsaktuelle problemstillinger.

Uddannelse

Institut for Kommunikation og Psykologi driver uddannelser, som i høj grad er møntet på at bidrage til det omgivende samfund, hvad enten det er i form af kommunikativ udvikling, digital innovation, terapeutiske, intervenerende og rådgivende kompetencer, udvikling af kultur eller oplevelsesprodukter eller anden vigtig værdiskabelse. De færdige kandidater skal ikke bare kunne begå sig på nutidens og fremtidens arbejdsmarked; de skal kunne bidrage med ny viden, med innovative kompetencer, kritisk stillingtagen og med et ønske om at udnytte disse kompetencer med henblik på at bidrage til egen og samfundets udvikling.