Spring til indhold

Aftagerpanelet for Psykologi

Institutlederen sikrer i samarbejde med studieleder og studienævn at der nedsættes et aftagerpanel, som dækker bredt fagligt ift. uddannelsen og ift. jobmarkedet.

Aftagerpanelet bidrager med input og vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet og fungerer som et rådgivende kontaktforum til styrkelse af dialogen og samspillet mellem uddannelse, profession og det jobmarked, som uddannelsen retter sig mod samt sikrer at dialogen omkring fremtidens uddannelsesbehov i et strategisk perspektiv opretholdes.

Aftagerpanelet beskæftiger sig bl.a. med:

  • Udvikling af eksisterende og nye uddannelser
    • Uddannelsernes kvalitet og relevans
    • Samspil mellem uddannelse og erhvervsliv
      Rekruttering
    • Uddannelsernes forløb og prøveformer (studieordning)

Et aftagerpanel skal som minimum bestå af 6 eksterne medlemmer og et antal institutinterne medlemmer. Medlemmer af det enkelte aftagerpanel udpeges for 4 år med mulighed for forlængelse. Aftagerpanelerne afholder mindst ét møde om året.