Spring til indhold
ForsideUddannelserKommunikation og Digitale Medier

Studienævnet for

Kommunikation og Digitale Medier

Velkommen til Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

kvindelig studerende deltager i undervisning
Kontakt StudienævnetKontakt studieadministrationen

Studienævnet for

Kommunikation og Digitale Medier

Velkommen til Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt StudienævnetKontakt studieadministrationen
kvindelig studerende deltager i undervisning

Om studienævnet Kommunikation og Digitale Medier

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning.

Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævnet har op til 10 medlemmer, og heraf har undervisere og studerende hver halvdelen af pladserne. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Studienævnet udpeger en formand blandt underviserne i studienævnet.