Spring til indhold
ForsideUddannelser

Studienævnet for

Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST)

Uddannelserne Musik, Musikterapi samt Kunst og Teknologi er samlet under studienævnet for KunST - Kunst, Sundhed og Teknologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

kvindelig studerende deltager i undervisning
Kontakt studienævnet

Studienævnet for

Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST)

Uddannelserne Musik, Musikterapi samt Kunst og Teknologi er samlet under studienævnet for KunST - Kunst, Sundhed og Teknologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt studienævnet
kvindelig studerende deltager i undervisning

Kontakt din studievejleder

Find kontaktinformation til din studievejleder eller dit studie. Studievejlederne er ofte selv studerende, og de har derfor et nært kendskab til uddannelsernes struktur og indhold, studiemiljø, eksamensformer, merit, praktik og meget mere. Studievejledninger er både for dig, der er studiesøgende og er interesseret i at høre mere om et studie, og for dig der er nuværende studerende.

Gå til kontaktinformation

Om studienævnet KunST

Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler Studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler også sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Gå til din uddannelse

Alle uddannelser under Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi har sin egen hjemmeside, hvor vi har samlet nyttig information, inspiration og meget mere til dig, der er studerende på Kunst og Teknologi, Musik eller Musikterapi.

Gå til hjemmesiden for Kunst og TeknologiGå til hjemmesiden for MusikGå til hjemmesiden for Musikterapi