Spring til indhold

Fagligt udvalg i Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST)

Hvert fagudvalg har en studiekoordinator, som har ansvaret for at koordinere og samle fagudvalget, så de specifikke opgaver fra/til studienævnet kan løses i fagudvalget.

Fagudvalget består altid af de studienævnsvalgte medlemmer for den respektive uddannelse. Desuden kan andre studerende og undervisere på det enkelte studie indgå, hvor det findes formålstjenligt.
De fag-fokuserede og studienære opgaver til fagudvalget er defineret primært som følgende:

  • Gennemgang af semester-evaluering (skal godkendes endeligt i studienævn)
  • Gennemgang af modulbeskrivelser (skal godkendes endeligt i studienævn)
  • Koordinering af studenterstudievejleder, tutorer og når det er relevant RUS-forløb
  • Forholde sig til specifikke opgaver i strategi og handleplan herunder:
    • Eventuelle PR opgaver
    • Eventuelle Udviklingsopgaver
    • Eventuelle SO revideringer (skal godkendes endeligt i studienævn og laves i samarbejde med studienævnsformand og institut)