CHAP-teamet

Tia med Windy

Tia G. B. Hansen er psykolog, ph.d., og lektor ved Aalborg Universitet. Hun har interesseret sig for dyr hele livet, for videnskabelig psykologi halvdelen af det, og for kombinationen de sidste 10 år. Har derved set den internationale menneske-dyr-forskning udvikle sig fra næsten ingenting til et stort, dynamisk felt. Er desuden medstifter af Dansk Psykologforenings netværk om dyreassisteret intervention og optaget af at udvikle dansk undervisning på området.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Kristine Jensen de López

Kristine Jensen de López er professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet. Har bl.a. forsket i sorg og i børn og unge, der vokser op med et skjult handikap eller risikerer eksklusion af sociale fællesskaber. Hendes baggrund ift. dyr er som rytter og mor i en familie med kæledyr. Hun rådgiver CHAP's hotline-team om sorg-støtte til børn og råd til deres forældre.

Chalotte med Baloo og Siku

Chalotte Glintborg er ph.d. i psykologi og lektor i rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med voksne i risiko for marginalisering, både som direkte klientkontakt og efterhånden med tiltagende ledelses- og videns- og forskningsproducerende funktioner. Har gennemført den 2-årige uddannelse som adfærdsrådgiver ved Hund & Træning og driver privat virksomheden ”Team up med din hund”, der tilbyder træning og adfærdsrådgivning.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Cecilie med Baldur

Cecilie Marie Thøgersen er psykolog og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet.
Hun har stor interesse for samspillet mellem forskning og praksis, og hun har blandt andet forsket i miskendt sorg og rehabiliteringspsykologi.

Ida med Ukko

Ida Kunzendorf er gæsteforsker ved Center for Human-Animal Psychology (CHAP). Hun er cand.mag. i Psykologi, Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og har en baggrund som psykomotorisk terapeut. Ida har siden hun var lille været optaget af vores mere-end-menneskelige verden og af dyrs evne til at fremme menneskers trivsel. Hun interesserer sig også for vores forhold til de dyr, vi spiser, og for sorg over de dyr, vi knytter os til.

Anne med Muni

Anne Katrine Kalsgaard har p.t. orlov. Hun er kandidatstuderende ved linjen for antropozoologi tilknyttet Center for Human-Animal-Psychology (CHAP) på Aalborg universitet, hvor hun også har været studentermedhjælper med primært fokus på formidling via CHAP’s twitterprofil. Interessen for samspil mellem mennesker og dyr har hun haft fra barnsben, og dyr har været en del af hverdagen hele hendes liv. Hendes familie består af mennesker, heste, høns, og katten Tøsen. Anne var i forskningspraktik med fokus på hesteassisteret intervention til børn med angst, og hun er suppleant til bestyrelsen for Psykologfagligt Netværk for Dyreassisterede Interventioner under Dansk Psykologforening

Hotline teamet

Charlotte med Chester

Charlotte May Højholdt er kandidatstuderende på 7. semester psykologi, Aalborg Universitet. Her er hun tilknyttet KHARE og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP), hvor hun er frivillig på hotline for sorg over dyr. Charlotte har altid haft stor kærlighed og nysgerrighed i forhold til dyr. Er nok et rigtigt kattemenneske og har bl.a. arbejdet på et katteinternat. Interessen for dyr-menneske relationer kommer af observationer samt egne erfaringer, og interessen har i den seneste tid rettet sig mod, hvordan relationen kan have en rolle i rehabiliteringspsykologien.

Camilla med Nuller

Camilla Sondrup har en tidligere faglig baggrund som dyrepasserelev på zoologiske linje og er i dag kandidatstuderende på 7. semester på psykologistudiet, Aalborg Universitet. Hendes bachelorprojekt omhandlede sorg hos pårørende til demensramte, men den faglige interesse for sorg over kæledyr begyndte, da hun selv mistede sin kat og trofaste følgesvend efter 18 år. Camilla er tilknyttet Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP), hvor hun er frivillig på hotline for sorg over dyr.

Nanna med Biwer

Nanna Skovgaard Danielson er bachelorstuderende på 5. semester psykologi, Aalborg Universitet. Har altid haft en stor interesse og kærlighed for dyr, som i løbet af psykologistudiet har udviklet sig til en faglig interesse for relationen mellem menneske og dyr. Den faglige interesse er særligt udviklet i lyset af et projekt på 4. semester, omhandlende sorg over kæledyr, og Nanna er nu frivillig på Center for menneske-dyr-psykologis hotline for sorg over dyr.

Casper med Gimli

Casper Lykke Pagter er kandidatstuderende i psykologi ved Aalborg Universitet, tilknyttet Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE). Han har hele sit liv haft hund i familien og har derfor stor kærlighed til kæledyr, især hunde. Caspers interesse for forholdet mellem mennesker og dyr blev større, efter han startede på KHARE-linjen, hvor der blandt andet er fokus på sorg samt på forholdet og de interaktioner, mennesker oplever i forbindelse med deres kæledyr. Derudover har han gennem KHARE fået skabt en interesse for, hvordan dyr kan inkorporeres i rehabilitering og i det terapeutiske rum.

Elisabeth med Eleanor

Elisabeth Nygaard studerer psykologi på 9. semester. Hun går på kandidatlinjen Klinik for Handicap og Rehabilitering (KHARE), hvor en del af undervisningen har omhandlet relationen mellem menneske-dyr og hvordan man kan inddrage dyr i terapi. Hun har altid interesseret sig for dyr og er fagligt optaget af sorg, hvilket har åbnet en interesse for, hvordan det at miste et kæledyr kan påvirke mennesker og den sorgprocess, som de går igennem. Derfor deltager hun nu i CHAP's hotline for sorg over dyr.

CHAP's alumner

Marina med Saga

Marina Mikkelsen er psykolog fra Aalborg Universitet, hvor hun et par år var tilknyttet Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP). Her arbejdede hun bl.a. med dyrs betydning for menneskers trivsel og bidrog til at udvikle en hotline for mennesker, som sørger over dyr. Marina arbejder nu i psykiatrien i Viborg.

Davyd med Balder

Davyd Kochoyan blev psykolog i 2022 fra Klinik for Handikap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) på Aalborg Universitet. Han har hele sit liv elsket dyr og er særligt begejstret for katte. Som tidligere biokemi-studerende har han interesse i, hvordan der er et overlap i fundamentale biologiske og muligvis kognitive systemer mellem mennesker og andre pattedyr, som kan medføre overlap mellem, hvad der motiverer vores adfærd. Han interesserer sig for kognitiv adfærdsterapi og håber at kunne inddrage dyr i terapi på en måde, der vil øge effektiviteten af terapien.