Vidensgruppe

Center for Developmental & Applied Psychological Science

Center for Developmental & Applied Psychological Science er en internationalt anerkendt psykologgruppe, der har til formål at levere forskning, forskningsbaseret uddannelse og vidensamarbejde. Det tilstræbes at skabe åben og tilgængelig viden, som har værdi i sig selv og for det omgivende samfund.

blomster i græsset
Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisningBørnesprogklinikken (klinik for DLD)

Vidensgruppe

Center for Developmental & Applied Psychological Science

Center for Developmental & Applied Psychological Science er en internationalt anerkendt psykologgruppe, der har til formål at levere forskning, forskningsbaseret uddannelse og vidensamarbejde. Det tilstræbes at skabe åben og tilgængelig viden, som har værdi i sig selv og for det omgivende samfund.

Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisningBørnesprogklinikken (klinik for DLD)
blomster i græsset

Forskning i almenpsykologi, atypisk udvikling og psykisk sårbarhed

CeDAPS gruppen forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Forskningen er ikke alene løsningsorienteret, men i høj grad også fornyende og innovativ ved blandt andet at sammenbinde forskningsområder og discipliner i en stræben efter ny viden og erkendelse. 

Gruppen samarbejder tæt med førende forskere fra hele verden og inviterer psykologistuderende med gennem forskningsbaseret og problemorienteret undervisning. 

Gruppens væsentligste forskningsområder udspringer af udviklings- kognitions- og klinisk psykologi med særligt fokus på anvendelses-, interventions- og rehabiliteringsmæssige perspektiver. Forskerne anvendesr mixed-methods, dvs. integrerer både kvantitative og kvalitative metoder afhængig af fænomen og forskningsspørgsmål.

Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering.

Kontakt

Vidensgruppen Center for Developmental & Applied Psychological Science

Mail: cedaps@ikp.aau.dk