Spring til indhold

CHAP-teamet

Tia med Windy

Tia G. B. Hansen er psykolog, ph.d., lektor ved Aalborg Universitet og leder af Center for Human Animal Psychology. Hun har interesseret sig for dyr hele livet, for videnskabelig psykologi halvdelen af det, og for kombinationen de sidste 10-15 år. Har derved set den internationale menneske-dyr-forskning udvikle sig fra næsten ingenting til et stort, dynamisk felt. Er medstifter af Dansk Psykologforenings netværk om dyreassisteret intervention og optaget af at udvikle kvalificeringsmuligheder for dansk praksis på området.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Professor Kristine Jensen de López med hesten Zorro

Kristine med Zorro

Kristine Jensen de López er professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet. Har bl.a. forsket i sorg og i børn og unge, der vokser op med et skjult handikap eller risikerer eksklusion af sociale fællesskaber. Hendes baggrund ift. dyr er som rytter og mor i en familie med kæledyr. Hun rådgiver CHAP's hotline-team om sorg-støtte til børn og råd til deres forældre.

Chalotte med Baloo og Siku

Chalotte Glintborg er ph.d. i psykologi og lektor i rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med voksne i risiko for marginalisering, både som direkte klientkontakt og efterhånden med tiltagende ledelses- og videns- og forskningsproducerende funktioner. Har gennemført den 2-årige uddannelse som adfærdsrådgiver ved Hund & Træning og driver privat virksomheden ”Team up med din hund”, der tilbyder træning og adfærdsrådgivning.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Cecilie med Baldur

Cecilie Marie Thøgersen yder klinisk supervision til hotline-teamet. Hun er psykolog, ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitet og har blandt andet forsket i miskendt sorg og rehabiliteringspsykologi. Cecilie har stor interesse for samspillet mellem forskning og praksis, og er involveret i klinisk arbejde i Aalborg Kommune såvel som forskning.

Ida med Ukko

Ida Kunzendorf er kommunal ungekonsulent og gæsteforsker ved Center for Human-Animal Psychology (CHAP). Hun har altid været optaget af vores mere-end-menneskelige verden og skrev speciale om menneskers forhold til de dyr, vi spiser. Hos CHAP har Ida arbejdet med, hvordan dyr kan fremme menneskers trivsel, og hvordan man kan støtte mennesker, der sørger efter tab af dyr.

Anne med Muni

Anne Katrine Kalsgaard er kandidatstuderende ved linjen for antropozoologi tilknyttet CHAP. I 2024 skriver hun speciale om hesteassisterede interventioner til børn og unge.
Interessen for samspil mellem mennesker og andre dyr har hun haft fra barnsben, og familien består af mennesker, heste, høns, kaniner og katten Tøsen.
Anne har været studentermedhjælper ved CHAP, hvor hun også var i forskningspraktik med fokus på hesteassisteret intervention til børn med angst og deltog i oprettelse af hotline for sorg over dyr. Hun er suppleant i bestyrelsen for Dansk Psykologforenings Psykologfagligt Netværk for Dyreassisterede Interventioner.

Hotline teamet

Charlotte med Chester

Charlotte May Højholdt er specialestuderende på psykologi, Aalborg Universitet. Her er hun tilknyttet KHARE og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP), hvor hun er frivillig på hotline for sorg over dyr. Charlotte har altid haft stor kærlighed og nysgerrighed i forhold til dyr. Er nok et rigtigt kattemenneske og har bl.a. arbejdet på et katteinternat. Interessen for dyr-menneske relationer kommer af observationer samt egne erfaringer, og interessen har i den seneste tid rettet sig mod, hvordan relationen kan have en rolle i rehabiliteringspsykologien.

Camilla med Nuller

Camilla Sondrup har en tidligere faglig baggrund som dyrepasserelev på zoologiske linje og er i dag specialestuderende på psykologistudiet, Aalborg Universitet. Hendes bachelorprojekt omhandlede sorg hos pårørende til demensramte, men den faglige interesse for sorg over kæledyr begyndte, da hun selv mistede sin kat og trofaste følgesvend efter 18 år. Camilla er tilknyttet Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP), hvor hun er frivillig på hotline for sorg over dyr.

Nanna med Biwer

Nanna Skovgaard Danielson er kandidatstuderende på 8. semester psykologi, Aalborg Universitet. Har altid haft en stor interesse og kærlighed for dyr, som i løbet af psykologistudiet har udviklet sig til en faglig interesse for relationen mellem menneske og dyr. Den faglige interesse er særligt udviklet i lyset af et projekt på 4. semester, omhandlende sorg over kæledyr samt i arbejdet med hesteassisteret pædagogik. Nanna er tilknyttet Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP), og hun har siden sommeren 2022 har været frivillig på hotlinen for sorg over dyr.

Isabel med Else

Isabel Kristensen læser psykologi på 8. semester på Aalborg Universitet, tilknyttet Klinik for Handicap- og Rebiliteringspsykologi (KHARE). Hun er mor til to drenge som brændende ønsker sig en hund. På nuværende tidspunkt har familien ingen kæledyr, men passer af og til en venindes hund, Else, som er på billedet. Hun er i egen barndom opvokset på landet og har haft både hunde og katte. Interessen for og kærligheden til dyr har altid været der, men er i høj grad blevet genvakt på psykologistudiet i arbejdet med hvilken betydning dyr kan have for mennesker i psykologiske interventioner.

Maria med Frigg

Maria Hassing Sørensen er kandidatstuderende på 8. semester psykologi på Aalborg Universitet. Hun er tilknyttet Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) og CHAP’s hotline. Maria er vokset op med dyr og kender derfor til, hvor stor kærligheden til dem kan være. Derudover har hun en faglig interesse for sorgprocessen ved tab af dyr, og den bidrog til, at hun skrev et projekt på 4. semester der omhandlede sorg ved tab af kæledyr.

CHAP's alumner

Casper med Gimli

Casper Lykke Pagter blev i 2023 færdig som psykolog fra Aalborg Universitet, hvor han var tilknyttet Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE). Han har hele sit liv haft hund og har derfor stor kærlighed til familiedyr, især hunde. Caspers interesse for forholdet mellem mennesker og dyr blev større, efter han startede på KHARE-linjen, hvor der blandt andet er fokus på sorg samt på forholdet og de interaktioner, mennesker oplever med deres dyr. Han var frivillig på hotline for sorg over dyr og kan stadig afløse ind imellem. Desuden fik han gennem KHARE skabt interesse for, hvordan dyr kan involveres i rehabilitering og i det terapeutiske rum.

Elisabeth med Eleanor

Elisabeth Nygaard blev i 2023 psykolog fra Aalborg Universitet. Her gik hun på kandidatlinjen Klinik for Handicap og Rehabilitering (KHARE), hvor en del af undervisningen omhandlede relationen mellem menneske-dyr og hvordan man kan inddrage dyr i terapi. Hun har altid interesseret sig for dyr og er fagligt optaget af sorg, hvilket har åbnet en interesse for, hvordan det at miste et kæledyr kan påvirke mennesker og den sorgproces, de går igennem. Derfor blev hun aktiv i CHAP’s hotline for sorg over dyr og er det fortsat.

Marina med Saga

Marina Mikkelsen er psykolog fra Aalborg Universitet, hvor hun et par år var tilknyttet Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Center for menneske-dyr-psykologi (CHAP). Her arbejdede hun bl.a. med dyrs betydning for menneskers trivsel og bidrog til at udvikle en hotline for mennesker, som sørger over dyr. Marina arbejder nu i psykiatrien i Viborg.

Davyd med Balder

Davyd Kochoyan blev psykolog i 2022 fra Klinik for Handikap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) på Aalborg Universitet. Han har hele sit liv elsket dyr og er særligt begejstret for katte. Som tidligere biokemi-studerende har han interesse i, hvordan der er et overlap i fundamentale biologiske og muligvis kognitive systemer mellem mennesker og andre pattedyr, som kan medføre overlap mellem, hvad der motiverer vores adfærd. Han interesserer sig for kognitiv adfærdsterapi og håber at kunne inddrage dyr i terapi på en måde, der vil øge effektiviteten af terapien.