AAU logo

Sorgens kultur

Sorgens personlige og eksistentielle dimensioner

Arbejdspakke 1: sorgens personlige og eksistentielle dimensioner

Sorg er i sit væsen en personlig erfaring, hvor tabet af en nærtstående involverer intens lidelse, ændrede eksistentielle forholdemåder og ultimativt ændringer i egen selvopfattelse. Der er risiko for udvikling af psykiske forstyrrelser som depression, angst og kompliceret sorg, men der er også en stigende kulturel og forskningsmæssig opmærksomhed på personlig vækst som en mulig konsekvens af et sorgforløb (fx i form af modenhed, øget værdsættelse af livet osv.). Projekterne i Arbejdspakke 1 undersøger tab af en forælder fra eksistentielt-fænomenologiske og kulturpsykologiske perspektiver, både prospektivt og retrospektivt, og informanterne rekrutteres via samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg.

Delprojekter
Sorgens kultur