Spring til indhold

Vidensgruppe

Qualitative Studies

Forskerne i vidensgruppen Qualitative Studies forsker i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund.

Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisning

Vidensgruppe

Qualitative Studies

Forskerne i vidensgruppen Qualitative Studies forsker i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund.

Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisning

Qualitative Studies’ forskningsinteresser ligger inden for det humanvidenskabelige område og udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

  • Kvalitativ metodeudvikling
  • Kreativitetsforskning
  • Kultur og livsformer
  • Pædagogisk psykologi
  • Ledelses- og organiseringsformer

Vi forsker således i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund.

Qualitative Studies har en omfattende publiceringsaktivitet, og medlemmerne er særdeles aktive på undervisningsområdet med ansvar for kurser på både bachelor- kandidat og ph.d.-niveau.

Qualitative Studies er karakteriseret ved deltagernes omfattende udadvendte aktivitet både i form af medieoptræden, foredrag, supervisions- kursus- og konsulentvirksomhed. Ambitionen om tilknytning til praksis betyder også, at vi samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder.

Adresse

Vidensgruppen Qualitative Studies

Nordkraft
Teglgaards Plads 1
9000 Aalborg