Forskningsklynger

Institut for Kommunikation og Psykologi har i 2021 oprettet tre tværfaglige forskningsklynger inden for væsentlige kernestrategiske forskningsområder, nemlig: AI og mennesket, Environmental Humanities og Art, Health and Humanities.

Forskningsklynger

Institut for Kommunikation og Psykologi har i 2021 oprettet tre tværfaglige forskningsklynger inden for væsentlige kernestrategiske forskningsområder, nemlig: AI og mennesket, Environmental Humanities og Art, Health and Humanities.

AI og mennesket

Kunstig intelligens og maskinlæring udvikles og bruges med stadig større gennemslagskraft i samfundet. Det kalder på forskning i, hvordan udviklingen påvirker såvel individer som samfundet som hele. Forskningsklyngen omfatter op mod 20 af instituttets forskere, der dedikeret arbejder med, hvordan forskelligartede løsninger med kunstig intelligens påvirker både mennesker og samfund.

Art, Health and Humanities

Sundhed og trivsel er et afgørende omdrejningspunkt på internationale forskningsagendaer. Instituttet har etableret en forskningsklynge med mere end 20 forskere, der arbejder med humanioras rolle i sundhedsforskningen og i relation til trivsel, sundhed, sygdom og udvikling i et samfund, der er under kraftig forandring og påvirkning af en række presserende dagsordener.

AI og mennesket

Kunstig intelligens og maskinlæring udvikles og bruges med stadig større gennemslagskraft i samfundet. Det kalder på forskning i, hvordan udviklingen påvirker såvel individer som samfundet som hele. Forskningsklyngen omfatter op mod 20 af instituttets forskere, der dedikeret arbejder med, hvordan forskelligartede løsninger med kunstig intelligens påvirker både mennesker og samfund.

Art, Health and Humanities

Sundhed og trivsel er et afgørende omdrejningspunkt på internationale forskningsagendaer. Instituttet har etableret en forskningsklynge med mere end 20 forskere, der arbejder med humanioras rolle i sundhedsforskningen og i relation til trivsel, sundhed, sygdom og udvikling i et samfund, der er under kraftig forandring og påvirkning af en række presserende dagsordener.