Center for Qualitative Studies

Konference om kvalitativ psykologi

Konference om kvalitativ psykologi

25-26 maj 2021


Konference arrangeret af Qualitative Studies, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

Forskningsgruppen Qualitative Studies (AAU) inviterer til en todages national konference om kvalitativ psykologi. Det er vores forhåbning, at vi med konferencen formår at skabe en arena for inkluderende formidling og engagerende diskussioner inden for det kvalitativ-psykologiske område i Danmark. Vi håber på bidrag fra forskere, der enten giver teoretiske bud på, hvad kvalitativ psykologi kan og bør være, empiriske nedslag i den kvalitative psykologis brogede landskab eller bud på fremtiden for kvalitativ forskning indenfor psykologien og dens tilgrænsende discipliner. Vi søger således en bred vifte af oplæg, der kan være med til at skitsere den kvalitative psykologis landskab i Danmark, indbyde til udveksling af idéer og viden og skabe yderligere samarbejde blandt kvalitative forskere i landet

Keynotes: Charlotte Højholt (RUC), Tone Roald (KU), Klaus Nielsen (AU) og Svend Brinkmann (AAU).

Konference om kvalitativ psykologi