Tilknyttede psykologer og psykiatere

Tilknyttede psykologer og psykiatere

Anne Birgitte Døssing

Anne Birgitte Døssing
Leder af Universitetsklinikken sammen med Birgitte Petersen. Adjunkt i klinisk psykologi. Ph.D. studerende. Cand. psych., autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Har 6 års erfaring fra Distriktspsykiatrien i Herning, herunder med psykoterapi, gruppeterapi, psykologiske undersøgelser, supervision mm. Fungerer desuden som supervisor på Universitetsklinikken.

Birgitte Petersen

 Birgitte Petersen
Leder af Universitetsklinikken sammen med Anne Birgitte Døssing. Adjunkt i klinisk psykologi. Ph.D. studerende. Cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi. Har tidligere haft 14 års ansættelse i voksenpsykiatrien i Nordjylland som klinisk psykolog – de sidste 4 år endvidere som ledende psykolog. Har en 2-årig lederuddannelse fra Dispuk. Er deltids privatpraktiserende psykolog. Fungerer desuden som supervisor på Universitetsklinikken.

Liselotte Grünbaum

Liselotte Grünbaum
Cand. psych., ph.d., autoriseret psykolog, Specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog i København. Har skrevet en række artikler og bogkapitler inden for det klinisk psykologiske og udviklingspsykologiske område med hovedvægt på børneterapi. Tidligere ansat bl.a. som leder ved Københavns Amts børne- og ungerådgivning. Er tilknyttet børneklinikken som supervisor og har endvidere varetaget indretning og organisering af børneklinikken.

Morten Kjølbye

Morten Kjølbye
Speciallæge i Psykiatri, cheflæge for Psykiatrien i Region Nordjylland. Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Langvarig psykoterapeutisk uddannelse og supervisoruddannelse. Har mange års psykoterapeutisk og psykiatrisk erfaring. Underviser desuden på psykologistudiet og lægeuddannelsen i Aalborg. Er tilknyttet Universitetsklinikkens som supervisor.

Karen Vibeke Mortensen

 Karen Vibeke Mortensen
Cand.psych., Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Privat praksis og endvidere adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Omfattende psykoterapeutisk erfaring med børn, unge og voksne. Medvirkende i oprettelsen og organiseringen af Universitetsklinikkens børneprogram. Er tilknyttet Universitetsklinikken som underviser og vejleder.

Bjarne Nielsen

 Bjarne Nielsen
Cand. psych., autoriseret, specialist- og supervisorgodkendelse i psykoterapi og klinisk psykologi. Tidligere 13 års ansættelse ved Psykiatrien i Nordjylland. De sidste 6 år ved Psykoterapeutisk Klinik. Privatpraktiserende. Er tilknyttet Universitetsklinikken som ekstern supervisor.

Ask Frellesvig

Cand.psych., autoriseret, specialist i både børnepsykologi og psykoterapi, supervisorgodkendt samt psykoanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab. Har arbejdet på forskellige behandlingsinstitutioner og –steder. Fuldtids privatpraktiserende siden 2004. Er tilknyttet Universitetsklinikken som ekstern lektor og varetager undervisning og vejledning.

Anne Engholm Hedegaard

Ph.d.-stipendiat og studieadjunkt i klinisk psykologi, cand. psych., på vej mod autorisation. Tidligere ansættelse som klinisk psykolog ved Erhvervsuddannelserne i Randers. Tilknyttet Universitetsklinikken som underviser og varetager div. opgaver såsom patientvisitation.