Spring til indhold

Dialogue Labs

- når fokus er på det emergerende i samtaler, samvær mellem mennesker og det vi er sammen om

Et nyt forskningsmiljø og eksperimentarium

Dialogue Labs er et initiativ på Center for Dialog og Organisation (CDO), Aalborg Universitet, der har til formål at skabe nye ’laboratorier’ og kreative krydsningspunkter og mødesteder for forskning inden for interpersonel organisationskommunikation.

Dialog Labs blev oprettet i september 2013, som et forskningsmæssigt samlingspunkt for forskere under CDO og har til huse på Nordkraft, 10. og 11. Etage (Teglgaards Plads 1, 9000, Aalborg) og Friis (Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg).
 
Dialogue Labs består af 3 labs:

Inquiry Lab

Wonder lab

Material Story Lab

Hver af disse labs har sin egen særegne forskningsprofil, men det, der samler de fire labs, er ønsket om sammen at blive klogere på, hvad der i professionelle kontekster er på færde og på spil

  • i mødet og dialogen mellem mennesker (’det mellemmenneskelige’),
  • i samværet mellem mennesker, materialer og den omverden og det liv, vi er en del af
  • i menneskers forholden sig til den sag eller det fænomen, som samtalen og samværet er blevet til for (’noget emergerer’) 

Til sammen er begge labs optaget af, hvorledes man i professionelle kontekster på forskellig vis kan skabe rum for nytænkning, nyskabelse og handle-, samværs- og samtaleformer, der har blik og sensitivitet for ’det endnu-ikke-tænkte’, det som er på vej til at emergere. Eller sagt med andre ord, det der gør os kreative, det der leder hen mod innovation, det gode arbejdsliv og udvikling af et særligt organisatorisk mind-set, hvor dialogen er central.

Dialogue Labs er optaget af det betydningsskabende, erfaringen af meningsfuldhed og af det dybt forunderlige, som arbejds- og hverdagsliv byder på, og som kan være nøglen til at forandre og udvikle dette arbejds- og hverdagsliv.

Dialogue Labs aktiviteter er baseret på fem platforme