Spring til indhold
ForsideForskningVidensgrupper

Vidensgruppe

Center for Dialog og Organisation

I Center for Dialog og Organisation (CDO) arbejder vi teoretisk og praktisk med professionel ansigt-til-ansigt kommunikation mellem mennesker i offentlige og private organisationer.

Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisningCDO-netværket

Vidensgruppe

Center for Dialog og Organisation

I Center for Dialog og Organisation (CDO) arbejder vi teoretisk og praktisk med professionel ansigt-til-ansigt kommunikation mellem mennesker i offentlige og private organisationer.

Medlemmer af vidensgruppenForskningUndervisningCDO-netværket

CDO beskæftiger sig teoretisk og praktisk med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer, f.eks. ledelseskommunikation, værdi- og undringsbaserede samtaler, læringsdialoger og kreative udviklingsprocesser, coaching og konflikthåndtering. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer.

Der forskes f.eks. i, hvordan ny viden kan skabes og deles, og hvordan denne proces kan understøtte virksomhedens udvikling og behov for løbende fornyelse og vækst. Eller hvordan højere uddannelse og professionspraksisser kan udvikles gennem undrings- og legebaserede dannelsesforløb og andre kreative udviklingsprocesser som f.eks. material storytelling.

Forskningen trækker på et tværfagligt vidensfelt mellem sprogvidenskab, filosofi, psykologi og sociologi såvel som på lærings-, diskurs- og organisationsteori.

Vision og formål

Adresse

Center for Dialog og Organisation
Nordkraft, 11. Etage
Teglgaards Plads 1
9000 Aalborg

Postadresse:
Nyhavnsgade 14
9000 Aalborg

E-mail: cdo@ikp.aau.dk