Spring til indhold

Forskning i CDO

CDO består af en tværfaglig forskergruppe, der trækker på et tvær- og transfagligt vidensfelt mellem sprogvidenskab, filosofi, psykologi og sociologi såvel som på lærings-, diskurs-, organisations- og innovationsteori.

En særkendetegn ved CDO-forskningen er, at den er praksis- og dialogorienteret, og centreret omkring forskellige former for samtale-, udviklings-, lærings- og dannelsesprocesser

  • i højere uddannelse og universitetspædagogik
  • i professions- og organisationsudvikling og
  • i ledelse i offentlige og erhvervsrettede organisationer
  • i innovative og kreative undervisnings- og udviklingsforløb

Samtale- og kommunikationsanalyser såvel som aktionsforskning og fænomenologisk analyse er væsentlige bestandele i CDOs forskningskompetencer.

Som et nyt tiltag på forskningsområdet har CDO udviklet Dialogue Labs, der består af fire forskellige forskningsenheder kalder Inquiry Lab, Wonder Lab, Play Lab og Material Story Lab.

Konkret forskes f.eks. i, hvordan ny viden kan skabes og deles, og hvordan denne proces kan understøtte virksomhedens udvikling og behov for løbende fornyelse og vækst. Eller hvordan højere uddannelse og professionspraksisser kan udvikles gennem undrings- og legebaserede dannelsesforløb og andre kreative udviklingsprocesser som f.eks. material storytelling.

Seneste publikationer