Institut for Kommunikation og Psykologi

Wonder Lab

Wonder Lab

Formål:

Formålet med Wonder Lab er specifikt at sætte fokus på undringsbaserede og undringsorienterede samtaleprocesser indenfor professionsudvikling, innovative forløb samt pædagogik på kreative højere gående uddannelser.

Det sker gennem udvikling af forskellige former for filosofiske og eksistentielle skrive-, refleksions- og værensformer, der kan skabe rum for undren, forundring og nye indsigter og undringspraksisser og en mulig undringspædagogik.

Det er dette Lab’s grundtese, at der er noget særligt på spil i den filosofiske og eksistentielle undren og i den sanselig stemte og kunstneriske forundring.  Fænomenologisk set adskiller filosofisk undren og kunstnerisk forundring sig fra andre former for undren og spørgeformer, der er af mere undersøgende og analyserende og forklaringsøgende- og problemløsende karakter.
 
Wonder Lab er et centralt sted for ”Wonder-based research”  og undringsbasering læring, som bliver undersøgt og afprøvet og eksperimenteret med i forskellige forskningsmæssige og professionelle sammenhænge.

Noget viser sig i undren, som har at gøre med, hvad man bredt kunne kalde værensdimensionen i vores forhold til kundskab, udvikling, verden og os selv. Undren skaber et nærvær og såkaldte ’verdensåbende øjeblikke’, som gør det muligt at placere sig ’i det åbne’ og dermed også i muligheden for en modtagelse af ’det muliges kommen’ – som jo driver kunstneren, designeren, filosoffen og den kreative og originalt tænkende forsker, leder eller professionsudøver.

Vi spørger, hvordan sådanne undringspraksisser og filosofiske dialogformer med professionelle og forskere, kan være befordrende og nyskabende inden for designpædagogik og designforskning, universitetspædagogik og universitetsforskning, relationsprofessioner og professionsudvikling samt inden kreative og innovative lærings- og dannelsesprocesser.

Forskningstilgang:

Men hvordan forsker man i undren? Hvad er undren? Hvorledes viser undren sig? Hvad er på spil i undren? Hvad er kilden til undren? Kan man f.eks. undre sig uden ord? Kommer genuin undren før spørgsmålet? Hvorfra tænker man og er man, når man står i undren? Og hvilke forskellige former for undren tegner sig i f.eks. en undervisnings- eller forskningsproces på et universitet, eller i de refleksioner og handlinger og vurderinger, der kropsligt, intuitivt og praktisk viser sig i den professionelles handling og valg? Hvad kan være forbindelsen mellem kreativitet og undren? Og undren og innovation? Kan vi kaldes til feltet for ’berørt ikke-viden’ via en grundlæggende undren? Og hvis denne filosofiske undren særligt har med værensdimensionen og en transcendens-erfaring at gøre, hvorledes er da forholdet mellem undren og viden og praktisk kunnen i det givne?
 
Det handler med andre ord om at undre sig over undren og se, hvad det konkret kan inspirere til i forsknings- og udviklingsprocesser ikke kun på universiteterne men i høj grad også ude i de faglige og professionelle organisationer og professionsuddannelser.

Aktuelt indeholder Wonder Lab systematisk viden og kompetencer omkring undringsprocesser, forskning og udvikling i forhold

 • udvikling af den eksistentielle samtale på Ankerfjord Hospice
 • udvikling af en alternativ universitetspædagogik på Designskolen Kolding
 • udvikling af ’undringsbaseret entreprenørskabsundervisning’ på pædagog- og sygeplejeuddannelsen på VIA University College
 • udvikling af ’kundskabs- og undringsværksteder’ på Læreruddannelsen på VIA University College
 • udvikling af den gode og inspirerende innovationssamtale i offentlig ledelse og organisationer
 • udvikling af teambuilding og værdibaseret ledelse i organisationer via sokratiske undringsfællesskaber
 • …og meget mere

Hvad der mangler i Danmark, såvel som internationalt, er et sted, hvor man på systematisk vis undersøger fænomenet undren og konkrete forsøg med undringsbaserede og undringsorienterede praksisser. Ikke kun teoretisk og filosofisk – som har været den tilgang, forskningen omkring undring hidtil har været belyst ud fra.

I Wonder lab udvikles der både teoretiske og analytiske studier af undringens idéhistorie og fænomenologi, og hvordan filosoffer og tænkere og kunstnere ned gennem historien har forstået undren og praktiseret det op til i dag. Men som noget nyt vil Wonder lab også anlægge en empirisk tilgang, men vel at mærke ud fra en særlig praksisbaseret og fænomenologisk forskningstilgang, der har den sokratiske samtaleform, som omdrejningspunkt. Sokrates forstået som kritisk kærlig samtalepartner, eksistentiel fødselshjælper og handlingsorienteret aktivist og humoristisk provokatør!

Konkret vil der blive arbejdet ud fra følgende forskningspositioner:

 • Filosofisk hermeneutik
 • Eksistentiel fænomenologi
 • Eksistensfilosofi
 • Dialogfilosofi

Og forskningstilgange:

 • Sokratisk forskningsinterview
 • Fænomenologisk-orienteret aktionsforskning
 • Sokratiske selv-konfrontations videoanalyser
 • Teoretiske studier: Fænomenologiske og hermeneutiske analyser og ’tænkning’
 • Dialogiske forskningsmetoder med brug af æstetiske ’forundringspraksisser’

 

Wonder Labs aktiviteter på de forskellige platforme

Hvad er Wonder Lab

Kan vi lære af kunstnerens sanselige forundring og filosoffens eksistentielle undren? I Wonder Lab arbejder vi på at udvikle en alternativ form for universitetspædagogik i balance mellem forskning og det kunstneriske udtryk. Det sker ved at styrke forskningen i filosofisk undren - især i forhold til undervisnings- og professionssammenhænge.

Leder af Wonder Lab

Modtag nyheder fra Wonder Lab

Wonder Labs nyhedsbrev udsendes efter behov med annocering af arrangementer og andre nyheder. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke længere ønske at modtage det.

* Påkrævet felt
 
Wonder Lab vil anvende de oplysninger, du giver på denne formular, til at sende vores nyhedsbreve. Vi vil selvfølgelig behandle dine oplysningerne ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv. AAU's privatlivspolitik er beskrevet på aau.dk/om-cookies.
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra os, kan du altid skifte mening ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af en e-mail, du modtager fra os, eller ved at kontakte os på kommunikation@hum.aau.dk.
 
We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking "Tilmeld", you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms.