AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Værkstedet

Værkstedet

I Værkstedet mødes forskere og studerende med praktikere og professionelle omkring undersøgelser af praktikerens/den professionelles livsverden og professionspraksis. Hvad der sættes som genstand for undersøgelsen, og hvilke specifikke undersøgelsesmetoder der vil blive anvendt, afhænger naturligvis helt af den kontekst, problemstilling, interesse og det lab, som leder undersøgelsen.

Afgørende for at en sådan aktivitet hører ind under Dialogue Labs og ikke blot ses som en ’konsulentvirksomhed’ er, at praktikerne/de professionelle er indstillet på, at her skal der ikke kun løses problemer eller opnås indsigter, som de måtte finde interessante, men at de også ønsker at indgå i et undersøgende, udforskende og undrende fællesskab med forskerne/studerende efter processen. Det vil sige, at praktikerne/de professionelle indvilger i – hvis forskerne/de studerende faciliterer processen – at stille sig til rådighed under og efter processen, således at der kan foretages interviews, videoobservationer og eksperimenter, som forskerne/de studerende måtte finde væsentlige at afprøve for at udvikle ny viden på området.

Værkstedet kan også finde sted som et Dialogue Lab, der etableres uden for universitets mure og inde i en konkret organisation eller uddannelse, som stiller sig til rådighed for forskningen, hvis forskerne/de studerende så til gengæld vil facilitere nogle udviklings- og samtaleprocesser, som organisationen måtte finde brugbare. Et eksempel på det kunne være, at en chefgruppe i en kommune ønsker at deltage i en sokratisk dialoggruppe eller en dialogisk gruppecoaching omkring et valgt emne, og at forskeren da bagefter får mulighed for at stille uddybende spørgsmål omkring processen og interviewe deltagerne og bruge denne vidensindsamling til sin forskning.