AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Træningsrummet

Træningsrummet

I Træningsrummet foregår undervisning, træning og supervision i forhold til professionelle samtaler og kreative, legende og undrende samværs- og refleksionsformer i uddannelses- og arbejdskontekster og organisatorisk læring generelt. Træningen vil ske under videoobservation og efterfølgende interviews således at analysen af disse vil indgå som kvalificering af supervisionen og den forskning generelt, der sker på Dialogue Labs.