AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Salonen og analyserummet

Salonen og analyserummet

I Salonen er det eftertanken og den forskningsmæssige og faglige samtale omkring gjorte erfaringer og nyindvunden viden, der sættes i fokus. Det sker gennem forskellige former for forskningsseminarer og Åbne Dialoger, der på mere traditionel vis indledes via impulser fra forskningslitteraturen eller foredrag over gjorte erfaringer og tilegnet viden på feltet. Det er således ’det akademiske kvarter’, som der her gives plads til, hvor højteoretiske diskussioner både er tilladt og efterlyses, og hvor vi inspireres af mangfoldige teorier og overraskende analyser og forskningsresultater.

Men impulser til forskende og teoretiske diskussioner og samtaler kan også ske mere utraditionelt ved, at Dialogue Labs fx inviterer kunstnere, designere eller andre professioner til at mødes i Salonen sammen med forskere og studerende omkring ’det analytiske blik’ eller ’kilder til kreativitet og undren’.

Hvor Salonen er mødestedet for en faglig-akademisk eftertanke, samtale og idéudveksling er Analyserummet skrivestedet, hvor den skriftlige analyse og refleksion står i centrum, og hvor der udvikles tanker gennem læsning og kommentering på andres tekster. I Analyserummet planlægges antologier, artikler, monografier, forskningskonferencer og seminarer og ’tænkning i lønkammeret’ er i højsædet her. Målet er også, at der hvert andet år arrangeres et Phd-kursus med særlig fokus på ’specialiteter’ hentet fra de fire Labs i Dialogue Labs.