AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Forsøgsstationen

Forsøgsstationen

Forsøgsstationen er større, mobile og længerevarende forsøgsstationer, hvor forskeren eller de studerende rykker ud i verden og opstiller et eksperiment/udvikler praksis på aktionsforskningens præmisser. Aktionsforskning er forandringsorienteret forskning i et praksisfelt. Her arbejder de respektive labs altså ude i felten med henblik på at medvirke til udvikling af praksis samtidig med at der udvikles videnskabelig viden om de forandringsprocesser, der finder sted. Det kan i sådanne projekter være aktuelt at samarbejde på tværs af de fire Labs.

Forsøgsstationen er rekvirerede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor vi på systematisk og forskningsrelateret måde bringer forskellige typer af undersøgende, legende, materielt-animerede og undrende processer i spil eller på spil i dialog og samarbejde med værtsorganisationen.