AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Inquiry Lab

Inquiry Lab

Inquiry Lab

Formål

Formålet med Inquiry Lab er at sætte fokus på nysgerrigt undersøgende, læringsorienterede samtaleprocesser og skabe et rum for idegenerering, emergens og nytænkning.

Inquiry Lab arbejder med dialoger som samtaler med særlige kvaliteter. Dialoger kan finde sted i samtaler mellem to eller flere personer. En dialog forstår vi her som en ligeværdig, undersøgende, uforudsigelig, risikofyldt og læringsorienteret samtale. En dialog er ligeværdig – ikke i betydningen symmetrisk, men i betydningen lige værdig i de interpersonelle relationer. Så på trods af forskellige rollerelationer er der ikke nogen, der i dialogen har højere status end andre. Dialogen er undersøgende, dvs. den er åbnende, undrende, dvælende, udfordrende med henblik på i fællesskab at folde problemstillinger ud og blive klogere sammen. Der er ikke givet et resultat eller en løsning på forhånd. På den måde er dialogen også uforudsigelig og dermed potentielt risikofyldt. Det betyder, at der kan opstå forståelser, der indebærer, at man som deltager bliver nødt til at tage afsked med kendte og vante mønstre og holdninger for at kunne anerkende de muligheder, der måtte åbne sig. Men man kan også komme i kontakt med tavs viden eller komme til at anskue ting på nye måder og få nye idéer – dialogen er læringsorienteret.

Forskningstilgang

Hvad er det, der er på færde i samtaler, hvor parterne tuner ind på hinanden og på sagen med henblik på at blive klogere sammen? Hvilken rolle spiller ordene? Relationerne? Konteksten? Hvordan kan man stimulere undersøgende samtaler? Hvordan kan man udforske dem? Og hvilke forskellige former for undersøgende samtaler kan der tegne sig i f.eks. en undervisnings- eller forskningsproces på et universitet, eller i andre professionelle former for samtalepraksis? Hvordan kan man gå på opdagelse i samtalerne og få øje på ting, man endnu ikke har set eller havde nogen anelse om, man kunne få at se? Hvordan får man øje på øjeblikket, hvor der skabes ny erkendelse? Hvordan kan man beskrive det emergerende?

Det handler med andre ord om at undersøge undersøgende processer og se, hvad det konkret kan inspirere til i forsknings- og udviklingsprocesser ikke kun på universiteterne, men i høj grad også i andre faglige og professionelle organisationer og institutioner. Det kunne være kollegial supervision, coaching, vejledning, team building, konflikthåndtering og professionelle samtaler i det hele taget.

I Inquiry Lab vil der være teoretiske og analytiske studier af undersøgende samtaler, og der vil også blive foretaget studier i de undersøgende samtalers forskellige former og tilstødende fænomener som f.eks. at være undrende, kritisk-reflekterende, eksperimenterende og legende. Inquiry Lab vil også anlægge en empirisk tilgang, hvor undersøgende samtaler gennemføres og analyseres umiddelbart efter med henblik på at blive klogere sammen.

 

Inquiry Labs aktiviteter på de forskellige platforme

Hvad er Inquiry Lab

Inquiry Lab er et af Dialogue Labs fire laboratorier med fokus på samtalen. Inquiry Lab studerer undersøgende og læringsorienterede samtaleprocesser og deres forskellige former både teoretisk, analytisk og praktisk. Inquiry Lab anlægger en empirisk tilgang, hvor professionelle samtaler genemføres og analyseres.

Leder af Inquiry Lab