AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Dialogue Labs

Dialogue Labs

De fire labs, som er beskrevet herunder, udgør tilsammen Dialogue Labs, og har i fællesskab fokus på dialog, leg, undring, kreativitet og materialitet. Læs mere om Dialogue Labs.

Play Lab

Play Lab

Play Lab sætter fokus på organisatoriske forandringsprocesser gennem særlige sansestemte og æstetiske lærings- og dannelsesforløb. Gennem længerevarende eller gentagne legeforløb har det vist sig, at der ofte vokser et ”legefællesskab” frem, som udgør et særligt mellemmenneskeligt møde baseret på tillid, åbenhed...

Læs om Play Lab

Wonder Lab

Wonder Lab sætter fokus på sokratisk og dialogisk undringsfællesskab og kontemplative praksisser, der retter sig mod de mere værdimæssige, artistiske og eksistentielle og filosofiske dimensioner og aspekter i videregående uddannelser og professionsudvikling samt i de konkrete levende samtale- og samværsformer, der foregår der.

Læs om Wonder Lab

Inquiry Lab

Inquiry Lab sætter fokus på læring gennem samtale, dvs. på den nysgerrigt undersøgende dialog og de professionelle forandrings- og udviklingsprocesser, som kan stimuleres af en sådan tilgang. Det kan være gruppeprocesser, samarbejde, teambuilding, coaching, supervision, vejledning, undervisning og konflikthåndtering i organisationer.

Læs om Inquiry Lab

Material Story Lab

Material Story Lab

Material Story Lab works with material stories as an innovative concept within educational, management and organizational development. Its specific focus is to enhance and profit from attending to the creative, material sides of developmental processes through use of space, body and artifacts as co-shapers of change, knowledge-production and development.

Platforme

Dialogue Labs aktiviteter er baseret på fem platforme:

Forsøgsstationen

På Forsøgsstationen udføres reelle og rekvirerede forskningsprojekter ’ude-i-byen’, hvor Dialogue Labs forskellige tilgang afprøves.

Læs om forsøgsstationen

Mødestedet og Vidensbasen

Mødestedet og Vidensbasen er rummet for networking og systematisk opsamling af viden fra de fire forskellige laboratorier.

Læs om Mødestedet og Vidensbasen

Salonen og analyserummet

I Salonen og analyserummet mødes man til eftertanke og forskningsseminarer omkring nøglespørgsmål og problemstillinger forskningsmæssigt og fag-professionelt.

Læs om Salonen og analyserummet

Træningsrummet

I Træningsrummet foregår undervisning, træning og supervision i forhold til professionelle samtaler og kreative, legende og undrende samværs- og refleksionsformer i uddannelses- og arbejdskontekster og organisatorisk læring generelt. Træningen vil ske under videoobservation efterfulgt af interviews, således at analysen af disse vil indgå som kvalificering af supervisionen og den forskning, der sker i Dialogue Labs.

Læs om Træningsrummet

Værkstedet

Værkstedet er rummet hvor forskere/studerende mødes med praktikere og professionelle omkring udvikling og undersøgelse af nye former for samtaler og andre former for undrende, legende og kreative samværsformer i professionel og organisatorisk kontekst.

Læs om Værkstedet