kommunikation.aau.dkUddannelser

Studienævnet for

Psykologi

Velkommen til Studienævnet for Psykologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt studienævnet

Studienævnet for

Psykologi

Velkommen til Studienævnet for Psykologi. På denne sider finder du materialer fra studienævnet, som fx referater fra studienævnsmøder, evalueringer, kvalitetsdokumenter m.m.

Kontakt studienævnet

Om Studienævnet for Psykologi

Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning. Endvidere udtaler nævnene sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold iøvrigt, der vedrører undervisningen inden for nævnets område. Studienævnet behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Videnskabelig personale (VIP) og studerende har hver halvdelen af pladserne i et studienævn, der har op til ti medlemmer. VIP vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Af sin midte vælger nævnet en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Formanden indgår i skoleledelsen og forestår den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen og disponerer de tildelte undervisningsressourcer.

For studerende

Vi har lavet en side til dig, der er studerende på en uddannelse, der ligger under Institut for Kommunikation og Psykologi. På den side finder kontaktinformation til central og decentral studievejledning, links til APA, projekt- og gruppearbejde, dispensationer og merit og meget mere. Derudover kan du også finde links til sider med sociale tilbud, AAU student App mv.

Gå til siden for studerende