Evaluering med studerende på Kommunikation og Digitale medier

Generelt om evaluering på Kommunikation og Digitale Medier

Aalborg Universitet gennemfører en systematisk, halvårlig evaluering af alle universitetets ordinære uddannelser, herunder Kommunikation og Digitale Medier. Evalueringen sker i form af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via SurveyXact-evalueringssystemet.

Spørgeskemaet stiller de studerende en række spørgsmål om semesterets faglige indhold og målsætninger, om undervisningsforløbene og projektarbejdet, om planlægningen og afviklingen af semesteret, og om den studerendes vurdering af egen arbejdsindsats og læringsudbyttet.

Som led i kvalitetssikringen offentliggør studienævnet behandlingen af semesterevalueringerne. Herunder ses resultaterne af de nyeste evalueringer fra Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Tidligere års evalueringer findes i menuen til højre.

For yderligere information om evaluering af Master i IT uddannelserne se Master i IT's hjemmeside.

Strategiske mål og handlingsplan

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

Plan for evaluering

Læs mere for procedure for evaluering af studiemiljø, undervisning, semester- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kommunikation og Psykologi