Spring til indhold
ForsideUddannelserPsykologi

Psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet

Psykologisk praktisk forløb (praktik)

Forløbet finder som hovedregel sted på kandidatens 2. semester. 

Modulet udgøres af et anvendelsesorienteret eller forskningsorienteret praktisk forløb. Den studerende tilbydes et praktisk forløb, men kan efter aftale med programlederen selv finde en plads. Eksterne pladser, som studiet ikke har en forhåndsaftale med, kræver modulkoordinatorens godkendelse. Det praktisk forløb foregår under regelmæssig psykologfaglig supervision – individuelt og/eller i gruppe.