Spring til indhold

Musikterapiuddannelsen

Modulbeskrivelser

Om modulbeskrivelser

Musikterapiuddannelsen er opbygget af teoretiske og praktiske moduler. Teoretisk vil man som studerende stifte bekendtskab med musikpsykologi, psykologi, videnskabsteori og musikterapiteori. Dette sker dels gennem kurser, og dels gennem selvstændigt projektarbejde.

Musikalsk vil man udvikle færdigheder på sit hovedinstrument i forhold til klinisk praksis med overvejende fokus på improvisation. Man kommer til at arbejde med sammenspil i forskellige sammenhænge, samt med kroppen og stemmen. I uddannelsesforløbet bliver musikfagene gradvist mere terapeutisk rettede.

På det terapeutiske område står selverfaring i fokus. I første omgang ud fra et klientperspektiv i såkaldt læreterapi, hvor man som studerende indgår i gruppemusikterapi under ledelse af en erfaren musikterapeut. Siden introduceres terapeutperspektivet, hvor man lærer at varetage terapeutrollen overfor grupper af medstuderende. På kandidatdelen gentages forløbet, nu i forhold til individuel terapi. Endelig er praktikforløb en integreret del af studieforløbet, således at man som studerende holdes i løbende kontakt med den musikterapeutiske kliniske praksis.

Projekthåndbogen for musikterapi