AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Er du studerende eller repræsentant for en virksomhed, der overvejer at indgå aftale om praktik, kan du læse mere om de forskellige praktikordninger under de enkelte uddannelser. Endvidere driver Aalborg Universitet en jobbank:

Praktikordningen på kommunikation og digitale medier

Praktikordningen på Psykologi

Praktikordningen på Musikterapi

Aalborg Universitet Jobbank