AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Elev på Institut for Kommunikation og Psykologi

Om at være elev på Institut for Kommunikation og Psykologi

Om at være elev på Institut for Kommunikation og Psykologi

 

Som elev ved Institut for Kommunikation og Psykologi har man en primær tilknytning til et af de tre administrative områder:

  • Studie
  • Ressourcer og driftsøkonomi
  • Projekt- og fundingområdet.

Her opbygger man sine hovedkompetencer, mens man via en rotationsordning får kendskab til de andre områder gennem afgrænsede perioder.

Studieområdet

Området administrerer bla. undervisning, skemalægning, eksamensadministration, kvalitetssikring og har dagligt kontakt med både instituttets medarbejdere og de studerende. Vi huser af ordinære uddannelser: Kommunikation og Digitale Medier, Art & Technology, Musik, Musikterapi og Psykologi. Derudover har vi også både master- og eftervidereuddannelser. Studieområdet har egen økonomi, som man også som elev får mulighed for at være med inde over. Området er fordelt på flere lokationer både i Aalborg og København med administrative teams de forskellige steder (elevtiden vil dog foregå i Aalborg). Her er travlt, så det er godt at kunne arbejde selvstændigt. Vi har et godt arbejdsmiljø og hjælper gerne hinanden, når behovet er der.

Ressourcer og økonomi

Området varetager både HR opgaver samt den daglige driftsøkonomi på instituttet. Som elev i området for Ressourcer og Økonomi bliver man fra start taget imod som en del af teamet og bliver præsenteret for mange alsidige opgaver inden for både økonomi og HR. Der er gode muligheder for både at påtage sig et vist ansvar og få selvstændige opgaver, og man opnår dermed en stor viden og god forståelse for opgaverne i instituttet som helhed. Det er et dejligt team med masser af smil og højt humør.

Projekt- og fundingområdet

Området understøtter og administrer eksterne midler hjemsøgt af instituttets videnskabelige personale. Som elev ved projektområdet beskæftiger man sig med administration af eksternt finansierede forskningsprojekter herunder controlling, kontraktindgåelse, regler og vilkår for projektbevillinger samt diverse økonomiopgaver. Arbejdsopgaverne er spændende, udfordrende, og der er masser af dem. Som elev kan man desuden forvente et godt arbejdsmiljø med glade og hjælpesomme kolleger samt stor indflydelse på planlægning af egne opgaver.

Institut for Kommunikation og Psykologi