Spring til indhold

InDiMedia og undervisning

InDiMedia tilbyder undervisning af høj kvalitet på alle niveauer fra bachelor- over kandidat- til ph.d.-niveau. Der er fokus på kvaliteten i undervisningen bl.a. gennem understøttelse af eksperimenter med og innovation i undervisningsformer.

InDiMedia vægter problemorienteret undervisning, der relaterer sig til det omgivende samfunds udfordringer, og som kan realiseres i konkrete samarbejder med omverdenen.

Undervisningen har fokus på bruger-/studenter-centrering samt humanistisk samfundsrelevans og løsningsorientering. 

InDiMedia har gennem de sidste år endvidere været aktiv i tilblivelsen af den nationale spiluddannelse, der nu er etableret som DAIDU – Dansk Akademi for Interaktiv Digital Underholdning.

Herudover har InDiMedia deltaget aktivt i planlægningen af IT-vests IT efter- og videreuddannelses moduler (ITEV), især inden for linjen Interaktionsdesign & multimedier, hvor der vil blive udbudt flere programpakker af InDiMedias forskere, heriblandt Brugbarhed, Digital storytelling og Oplevelsesdesign

InDiMedia har fokus på integration af undervisningen med forskning og eksterne projekter, og InDiMedia er kendt for tætte relationer mellem studerende og forskere.

Uddannelser på Aalborg Universitet