Center for Qualitative Studies

Undervisning

Undervisning

Undervisning


Medlemmer af Center for Qualitative Studies er særdeles aktive på undervisningsområdet med ansvar for kurser på både bachelor- kandidat og ph.d.-niveau.

I samarbejde med Institut for læring står deltagerne i CQS for Masteruddannelse i læring med specialisering i organisationsudvikling og ledelsespsykologi, Loop.

Derudover står vi for centrale kursusaktiviteter på psykologiuddannelsen, herunder flere professionsprogrammer i pædagogisk psykologi, erhvervspsykologi (nyt program), Cultural Psychology and Social Practic og klinisk psykologi (Universitetsklinikken). På psykologiuddannelsen er vi ligeledes ansvarlige for kurserne i kvalitative metoder, forskningsmetode og pædagogisk psykologi på både bachelor- og kandidatniveau.

Vi varetager funktionen som international koordinator for de udenlandske studerende.. Vi er ligeledes ansvarlige for kurset i socialpsykologi, personlighedspsykologi og almenpsykologi på bacheloruddannelsen i psykologi, og en del vejledning på både bachelor og kandidatniveau.

Derudover står vi for Ph.d.-kurset i kvalitative metoder og er bidragsydere til Ph.d.-kurser lokalt og nationalt.

 

Professionsprogrammer:
Masteruddannelser: