AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Om Universitetsklinikken

Om Universitetsklinikken

Om Universitetsklinikken

 

Hvem kan henvende sig?

Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år med psykologiske problemer, som vil kunne drage nytte af et behand­lingstilbud af op til 4-5 måneders varighed med ugentlige samtaler. Det kan f.eks. være personer med:

  • eksistentielle problemer
  • identitets- eller livskriser
  • sorgreaktioner
  • angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

Personer med svære psykiske forstyrrelser, som psykotiske lidelser eller misbrugsproblemer kan ikke tilbydes behandling på Universitetsklinikken.

Behandlingsform

Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. Behandlingen foregår som individuel samtaleterapi. Samtalerne har en varighed af 50 minutter og finder sted en gang om ugen i op til 4-5 måneder.

Til stede ved samtalerne er kun klienten og studenterterapeuten.

Supervision og klinisk vejledning

Behandlingen finder sted under tæt faglig vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab af psykologer, alle med langvarig psykoterapeutisk erfaring. Se også præsentation af universitetsklinikkens stab.

Studenterterapeuten vil regelmæssigt drøfte behandlingerne med et medlem af staben, dels for at sikre kvaliteten af behandlingen, dels for at tilgodese den studerendes uddannelse. 

Ventetid

Det er på forhånd svært at sige, om der er ventetid og i givet fald hvor længe. Samtaleforløbene på Universitetsklinikken finder sted fra starten af februar og frem til ca. midt juni. Det betyder, at de fleste samtaleforløb påbegyndes i februar og marts måned. Samtaleforløb kan også begynde på andre tidspunkter, men skal afsluttes inden midt juni samme år. Hvis du retter henvendelse til Universitetsklinikken, og der ikke er ledige pladser vil du oftest tilbydes en plads på venteliste indtil et nyt hold starter det efterfølgende års februar. Vi opfordrer til at du henvender dig i efteråret, således du ikke kommer til at stå på venteliste i meget lang tid, og din ansøgning stadig er aktuel, når vi når til februar.

Da universitetsklinikkens primære funktion er at uddanne psykologer, og der ikke er tale om en offentlig behandlingsinstitution med behandlingspligt, kan vi med de nuværende midler ikke garantere dig et forløb i vores regi.

Tavshedpligt

Forsamtalerne såvel som behandlingsforløbene er underlagt tavshedspligt og ingen informationer videregives herfra.

Skriftlige udtalelser og erklæringer

Vi udarbejder ikke skriftlige udtalelser og erklæringer på baggrund af samtaleforløbene, da Universitetsklinikkens behandling varetages af studerende, som ikke er kvalificerede til at yde denne service.

Forskning

Ved Universitetsklinikken udføres der jævnligt forskning, som du forventes at deltage i. Du vil dog altid på forhånd blive informeret om forskningens formål og form. Du kommer kun til at indgå i forskningen, hvis du selv har givet dit skriftlige samtykke. Forskningen er typisk af en sådan karakter, at det ikke stiller ekstra krav til dig eller forstyrrer behandlingen.

Forsamtale

Før behandlingen kan begynde indkalder vi dig til 2-4 forsamtaler. Forsamtalerne har til formål at opnå kendskab til dit liv og dine problemer, samt at gøre det muligt at vurdere, om Universitetsklinikken kan tilbyde dig en passende behandling.

Universitetsklinikken

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller at få tilsendt materiale, er du velkommen til at henvende dig til klinikkens ledere. Se under kontakt.