AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Universitetsklinikken - Psykologisk klinik

Universitetsklinikken - en psykologisk klinik ved Aalborg Universitet

Universitetsklinikken - en psykologisk klinik ved Aalborg Universitet


Universitetsklinikken ved Aalborg Universitet har siden 2001 tilbudt gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i Nordjylland. Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. Sideløbende får de studerende tæt vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab. Tilbudet er rettet mod personer med eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.