Center for Qualitative Studies

Forskning

Center for Qualitative Studies' forskning

Center for Qualitative Studies forsker i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund. Vi er både optaget af at forstå menneskers hverdagsliv og af at udvikle og reflektere over de interventionsformer (konsultation, organisationsudviklingstiltag, terapi og psykologiske undersøgelser), der kan få betydning for menneskers liv. Et fællestræk ved vores tilgang til forskning og undervisning er, at vi søger at opnå en indsigt i og forståelse for de handlemåder og forståelsesformer mennesker i det senmoderne samfund gør brug af. Det er ydermere karakteristisk for Center for Qualitative Studies, at deltagerne anvender en overvejende kvalitativ tilgang i forskningen, heraf navnet Qualitative Studies. Dog anvender deltagerne også kvantitative metoder i et vist omfang.

Centre for Cultural Psychology

Centre for Cultural Psychology

Cultural Psychology is a new field started in the 1990s that focuses on higher psychological processes that function within dynamic social contexts. Centre for Cultural Psychology is the first research centre in the World specifically designated to the investigations into the field.

Centre for Cultural Psychology

Projekt Diagnosekultur

 Projekt Diagnosekultur

Med fokus på depression og ADHD hos voksne undersøger projektet:

  • Hvordan det opleves for voksne at få disse diagnoser, og hvilken betydning det har for individer, at deres lidelseserfaring filtreres gennem det psykiatriske og diagnostiske sprog
  • Hvordan depression og ADHD konstitueres i den offentlige diskussion i medier, film og TV
  • Hvordan disse diagnostiske kategorier rent videnskabshistorisk har udviklet sig og er blevet indflydelsesrige i mange menneskers selvforståelse.

Læs mere på Projektets hjemmeside: www.dc.aau.dk

Se flere projekter i CQS

Sorgens kultur

I dette forskningscenter undersøges sorgerfaringer specifikt, men også de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid. Et fokus på sorgen vil blive brugt som en nøgle til at åbne op for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur, og samtidig vil sorgforskningen i sig selv vinde ved en besindelse på sorgens indlejring i kulturelle rammer.

Sorgens kultur

The Coaching Psychology Unit

To silhuetter overfor hinanden.

The focus of the Unit is to encourage research into all aspects of the developing field of coaching psychology and coaching. Research includes developing the theory and practice of coaching psychology and uncovering the boundaries between coaching, coaching psychology, mentoring, counselling and psychotherapy.

The Coaching Psychology Unit