Center for Qualitative Studies

Psykoterapi, coaching psykologi og coaching: Grænseland og distinktioner

En-dags konference: Psykoterapi, coaching psykologi og coaching: Grænseland og distinktioner

En-dags konference: Psykoterapi, coaching psykologi og coaching: Grænseland og distinktioner

Psykoterapi udøves af psykologer og læger. Hvad grænser op til psykoterapi, som f.eks. coachingpsykologi og coaching og hvordan trækkes grænser i en tid med stor vækst af interventioner som psykoterapi, coaching m.v. fra mange faggrupper? Det kan være alvorligt, hvis klienten ikke modtager den rette behandling for psykiske lidelser eller hvis en for lidt eller let uddannet coach ikke kender grænserne mellem coaching og psykoterapi eller grænserne for egen formåen. Konferencen introducerer i løbet af dagen en række vigtige distinktioner i forhold til grænsefeltet. Dagens forelæsere præsenterer de 4 ’store’ psykoterapeutiske hovedtraditioner, der stilles kritiske spørgsmål og gives bud på grænser og distinktioner: Fra den narrative, psykoanalytiske / psykodynamiske, gestalt (humanistisk-eksistentielle) og den kognitiv-adfærdsterapeutiske tradition.

Tid

Fredag 16. september 2016

Sted

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3

Arrangør

Department of Communication and Psychology, Coaching Psychology Unit

Tilmelding

Deltagelse i konferencen er gratis, men tilmelding nødvendig. Gå til tilmelding.

Program

9.30
Velkomst til konferencen ved studieleder Thomas Szulevicz.

9.45
Keynote: Grænseland, distinktioner i forholdet mellem coaching psykologi og psykoterapi v. Lektor Ole Michael Spaten, PhD

10.15
Keynote: Narrativ psykoterapi – Narrativ coaching * Fortællinger og Grænseflader. Spørgsmålet om magt. ved Allan Holmgren Mag.art., autoriseret psykolog, Adjungeret professor, CBS, DISPUK

11.00
Kaffe, te

11.15
Keynote: Psykodynamisk psykoterapi og psykodynamisk coaching: Forskelle, ligheder og skilleveje v. psykolog, MPO, Helle Anholm

12.00
Frokost (sandwich).

13.00
Keynote: Integrativ Gestalt Praksis – en ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching v. specialist i psykoterapi, psykolog Mikael Sonne, Center for Integrativ Gestalt Praksis

13.45
Kaffe, te

14.00
Præsentation af Stephen Palmer v. Institutleder Mikael Vetner, PhD samt promovering af adjungeret professor Stephen Palmer v. prodekan, Hanne Dauer Keller, PhD efterfulgt af

tiltrædelsesforelæsning:

Distinctions and boundaries between cognitive behavioural therapy and cognitive behavioural coaching by Professor Stephen Palmer, PhD, London City University

15.15
Reception

Sponsorer

Department of Communication and Psychology, Faculty of Humanities, Aalborg University & International Society for Coaching Psychology (ISCP) & Danish Psychological Society (DP*SEBC) & Center for Qualitative Studies, Aalborg University

 

 

Konference: Psykoterapi, coaching psykologi og coaching: Grænseland og distinktioner

Hent invitation

Hent invitation til En-dags konference: Psykoterapi, coaching psykologi og coaching: Grænseland og distinktioner