AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Om

Om CDO

CDO beskæftiger sig teoretisk og praktisk med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer, f.eks. ledelseskommunikation, værdi- og undringsbaserede samtaler, læringsdialoger og kreative udviklingsprocesser, coaching og konflikthåndtering. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer.

Der forskes f.eks. i, hvordan ny viden kan skabes og deles, og hvordan denne proces kan understøtte virksomhedens udvikling og behov for løbende fornyelse og vækst. Eller hvordan højere uddannelse og professionspraksisser kan udvikles gennem undrings- og legebaserede dannelsesforløb og andre kreative udviklingsprocesser som f.eks. material storytelling.

Forskningen trækker på et tværfagligt vidensfelt mellem sprogvidenskab, filosofi, psykologi og sociologi såvel som på lærings-, diskurs- og organisationsteori.