Spring til indhold

AHH-klyngens

Samarbejde

På Aalborg Universitet har vi en stærk tro på, at vores forskning skal være til gavn for samfundet, og samarbejde med private og offentlige enheder er derfor en væsentlig del vores kerneopgave på Aalborg Universitet (AAU). 

AHH-klyngens

Samarbejde

På Aalborg Universitet har vi en stærk tro på, at vores forskning skal være til gavn for samfundet, og samarbejde med private og offentlige enheder er derfor en væsentlig del vores kerneopgave på Aalborg Universitet (AAU). 

Eksternt samarbejde 

En holistisk forståelse af menneskets sundhed er et gryende tværfagligt felt i Danmark, som AAU gerne vil hjælpe med at opbygge. Det er højaktuelt at samle og skabe viden, og vi vil i Arts, Health and Humanities gerne hjælpe med denne fælles opgave i vores samfund til gavn for alle borgere. Vi er derfor meget åbne over for samarbejder i enhver form, der kunne være relevant og nødvendig. Det kan være vidensdeling og formidling, korte Q&A-møder, kompetenceløft af medarbejdere til fælles projekter og selvfølgelig forskningsprojekter i forskellige udgaver. Tag kontakt, og lad os sammen finde ud af, hvordan vi bedst kan samarbejde. 

Internt samarbejde

Mange forskningsgrupper og uddannelser beskæftiger sig med en holistisk forståelse af menneskets sundhed både på Institut for Kommunikation og Psykologi, men i særdeleshed også videre ud på Aalborg Universitet. I de seneste år har flere forskningsgrupper interesseret sig for at arbejde tværfagligt med emnet bl.a. med fokus på bedre at integrere denne forståelse ind i det danske sundhedsvæsen på en værdifuld og bæredygtig måde. Denne forskningsklynge ønsker at styrke disse initiativer ved at skabe gode muligheder for netværk, samarbejde og formidlingsmuligheder. Konkret gøres dette ved at arrangere tværfaglige fokuserede netværksmøder, skabe formidlingsmuligheder samt fremme og finansiere såkaldte Bridging-projekter. Tag kontakt, hvis du er interesseret i at deltage i det interne netværk og gerne vil inviteres med til netværksmøder samt høre mere om formidlings og finansieringsmuligheder.