Spring til indhold
Forside

Aalborg

Institut for Kommunikation og Psykologi

Seminar og bogreception: At tænke med hjertet

Fænomenologien er et forsøg på at møde og beskrive verden, som den fremstår – som vi konkret og specifikt, fysisk og eksistentielt oplever den. Dette seminar handler om, hvordan man kan forske i - og skabe organisations- og kommunikationsudvikling via eksistentiel praksisfænomenologi.

Aalborg

Nordkraft, Lokale 10.13, Teglgaards plads 1, 9000 Aalborg

  • 08.09.2022 Kl. 14:30 - 16:00
    Tilmeldingsfrist: 02.09.2022

  • Dansk

  • Hybrid

Deltagelse er gratis

Aalborg

Nordkraft, Lokale 10.13, Teglgaards plads 1, 9000 Aalborg

08.09.2022 Kl. 14:30 - 16:0008.09.2022 Kl. 14:30 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 02.09.2022

Dansk

Hybrid

Deltagelse er gratis

Institut for Kommunikation og Psykologi

Seminar og bogreception: At tænke med hjertet

Fænomenologien er et forsøg på at møde og beskrive verden, som den fremstår – som vi konkret og specifikt, fysisk og eksistentielt oplever den. Dette seminar handler om, hvordan man kan forske i - og skabe organisations- og kommunikationsudvikling via eksistentiel praksisfænomenologi.

Aalborg

Nordkraft, Lokale 10.13, Teglgaards plads 1, 9000 Aalborg

  • 08.09.2022 Kl. 14:30 - 16:00
    Tilmeldingsfrist: 02.09.2022

  • Dansk

  • Hybrid

Deltagelse er gratis

Aalborg

Nordkraft, Lokale 10.13, Teglgaards plads 1, 9000 Aalborg

08.09.2022 Kl. 14:30 - 16:0008.09.2022 Kl. 14:30 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 02.09.2022

Dansk

Hybrid

Deltagelse er gratis

Livestreaming: 
Dele af seminariet kan ses her eller via YouTube (tilmelding ikke nødvendig til livestream).

thumbnail

Livestreaming

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Livestreaming

Seminar og reception i anledning af udgivelse af bogen: At tænke med hjertet: En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi

Bemærk: Dette seminar finder sted i Aalborg d. 8. september. Det er også muligt at deltage i reception i København ugen efter (uden seminar). Læs mere her.

Hvordan beskriver vi bedst et menneskeligt møde? Hvad er forskellen på det meningsfulde og det sjælfulde arbejde? Eller forskellen på at tale om et hus og et hjem? Hvad er i grunden det gode fællesskab – hvordan opleves og beskrives det? Og hvad betyder det f.eks. for ens arbejde som sygeplejerske eller pædagog eller skolelærer, at der findes gode og dårlige stemninger samt eksistentielle tilstande som ensomhed og forbundethed?

Fænomenologien er et forsøg på at møde og beskrive verden, som den fremstår – som vi konkret og specifikt, fysisk og eksistentielt oplever den. Det er på én gang en filosofisk retning, der blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede (med inspiration fra Kierkegaard og af navne som Sartre, Heidegger, Arendt og K.E. Løgstrup), men også en praksis, en særlig måde at gå til situationer, verden og væren på, der forsøger at holde oplevelsen åben og undersøgende. At fastholde en interesseret undren.

På dansk har vi imidlertid kun introduktioner til og grundbøger i fænomenologi, der beskriver den som filosofisk retning og som teori. Vi har ikke en praksisorienteret grundbog, der beskriver, hvordan man kan implementere den fænomenologiske forståelse og metodiske undren i sit møde med verden.

'At tænke med hjertet – En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi' er den første bog på dansk, der henvender sig til studerende både på universiteter og på professionsuddannelser, og ikke mindst også til professionelle praktikere, der ønsker at se, hvordan en eksistentiel og fænomenologisk tænkning kan kvalificere deres praksis og forståelse heraf. Bogen er skrevet af Finn Thorbjørn Hansen og Ann Charlotte Thorsted, som begge har ekstensiv erfaring med at undervise og efteruddanne i denne praksis.

Program Aalborg 8/9-2022

14:30 Velkomst 
14:40 ”Motivationen bag og relevansen af bogen At tænke med hjertet: En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi” v. ekstern lektor, ph.d. og selvstændig forsker og konsulent, Ann Charlotte Thorsted
15:00 Pause
15:10 ”Videns-, Værens- og Mysterium-dimensionen i eksistentiel praksisfænomenologi” v. professor i anvendt filosofi, Finn Thorbjørn Hansen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
15:30 Dialog med oplægsholdere og bogreception med lidt vin og snacks.
16:00 Tak for i dag.