Spring til indhold
Forside

Nyhed

Ny bog: At tænke med hjertet

Lagt online: 28.03.2022

Bogen beskriver en ny tilgang til fænomenologi i Danmark og Norden. Bogen er skrevet af Finn Thorbjørn Hansen og Ann Charlotte Thorsted og er den første grundbog inden for denne type fænomenologi.

Nyhed

Ny bog: At tænke med hjertet

Lagt online: 28.03.2022

Bogen beskriver en ny tilgang til fænomenologi i Danmark og Norden. Bogen er skrevet af Finn Thorbjørn Hansen og Ann Charlotte Thorsted og er den første grundbog inden for denne type fænomenologi.

At tænke med hjertet – En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi

Hvordan beskriver vi bedst et menneskeligt møde? Hvad er forskellen på det meningsfulde og det sjælfulde arbejde? Eller forskellen på at tale om et hus og et hjem? Hvad er i grunden det gode fællesskab – hvordan opleves og beskrives det? Og hvad betyder det f.eks. for ens arbejde som sygeplejerske eller pædagog eller skolelærer, at der findes gode og dårlige stemninger samt eksistentielle tilstande som ensomhed og forbundethed?

Fænomenologien er et forsøg på at møde og beskrive verden, som den fremstår – som vi konkret og specifikt, fysisk og eksistentielt oplever den. Det er på én gang en filosofisk retning, der blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede (med inspiration fra Kierkegaard og af navne som Sartre, Heidegger, Arendt og K.E. Løgstrup), men også en praksis, en særlig måde at gå til situationer, verden og væren på, der forsøger at holde oplevelsen åben og undersøgende. At fastholde en interesseret undren.

På dansk har vi imidlertid kun introduktioner til og grundbøger i fænomenologi, der beskriver den som filosofisk retning og som teori. Vi har ikke en praksisorienteret grundbog, der beskriver, hvordan man kan implementere den fænomenologiske forståelse og metodiske undren i sit møde med verden.

'At tænke med hjertet – En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi' er den første bog på dansk, der henvender sig til studerende både på universiteter og på professionsuddannelser, og ikke mindst også til professionelle praktikere, der ønsker at se, hvordan en eksistentiel og fænomenologisk tænkning kan kvalificere deres praksis og forståelse heraf. Bogen er skrevet af Finn Thorbjørn Hansen og Ann Charlotte Thorsted, som begge har ekstensiv erfaring med at undervise og efteruddanne i denne praksis.

Se indholdsfortegnelse og læs introduktionskapitlet her.

Events

Seminar og bogreception

Publikationer

Se andre udgivelser fra Finn Thorbjørn Hansen og Ann Charlotte Thorsted

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer