Spring til indhold

Studievejleder Bolette D. Beck

Som studievejleder er jeg til rådighed med samtaler og rådgivning i forhold til studierelaterede emner. Du kan booke en samtale online, pr telefon eller onsite i Aalborg eller Sydhavn ved at skrive til bolette@ikp.aau.dk 

Studievejledning er tilgængelig for BA og KA-studerende i musikterapi, EVU-studerende (Musik, psykologi og sundhed, København) samt potentielle studerende. Som hovedregel forsøger jeg at booke dig ind indenfor en uge. Jeg har tavshedspligt, men vi kan aftale at visse informationer kan gå videre til relevante undervisere mv.

Temaer for studievejledning:

For ansøgere: Spørgsmål vedrørende optagelse og adgangsprøve på musikterapistudiet, samt praktiske og faglige spørgsmål til uddannelsen.

For studerende: Spørgsmål vedrørende sygdom, stress eller mistrivsel, udfordringer i forhold til faglige krav, behov for sparring til at planlægge orlov eller særlige studieplaner, behov for støtteforanstaltninger, samt andre situationer hvor du er havnet i en fastlåst situation. 

Ved aftaler vedrørende undervisning inkluderes de berørte underviser(e). 

Kontakt studievejleder også ved tilsyneladende mindre udfordringer – så vi kan tale det igennem og tage det i opløbet.

En samtale er typisk 30 minutter lang, og er tilrettelagt som en dialog rettet mod afklaring og evt. rådgivning (ikke terapi). Ved behov for terapi taler vi om muligheder for dette.

Studievejledningen er til musikterapistuderende, men der er også andre muligheder for studiestøtte på AAU:

Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan iværksættes ved psykisk fysiske funktionsvariationer, f.eks. ordblindhed https://www.aau.dk/uddannelser/sps

Studie- og støtte vejledning på AAU:  https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning