Spring til indhold
ForsideUddannelserMusik

Psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet

Studieordninger for Musik

Studieordningen er så at sige det juridiske grundlag for din uddannelse, og det er heri, du finder alle bestemmelser om semestrenes læringsmål samt indhold i kurser, projektarbejder og eksamener.