Spring til indhold

Samarbejdsmuligheder for studerende

Samarbejd med virksomheder og kulturinstitutioner

Du har som studerende på Musik mulighed for at samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med et semester-projektarbejde, bachelorprojekt eller specialeafhandling. Studerende på tilvalgsfaget "Musik, lyddesign og entreprenørskab" skal desuden indgå i et obligatorisk samarbejde med en ekstern aktør i forbindelse med eksamensprojektet på 6. semester.

Et samarbejde med en virksomhed eller institution er en god mulighed for at afprøve teorier og metoder i praksis.

I nogle tilfælde har virksomheden konkrete problemstillinger den ønsker mere viden om, i andre tilfælde addresserer musik-studerende problemstillinger virksomheden ikke vidste den havde. Projeksamarbejdet giver dig således et unikt indblik i hvad du og din gruppe har at tilbyde en virksomhed eller en institution.

Du har mulighed for selv at tage kontakt til en ekstern aktør i forbindelse med projektarbejdet. Husk at projektet skal være relevant for semestrets temaramme. Musik laver desuden samarbejdsaftaler med eksterne aktører løbende, som du kan benytte dig af.